Opcije pristupačnosti Pristupačnost
O djelatniku

dr. sc. Angela Kapitanović

Zvanje: asistent - doktorand

Životopis

Angela Kapitanović rođena je 27.06.1995. u Zadru gdje je završila osnovnu i srednju školu. 2014. godine upisuje sveučilišni preddiplomski studij Kemijsko inženjerstvo na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Preddiplomski studij završava 2017. godine obranom završnog rada na temu „Amino- i nitro-supstituirani benzo[b]tieno[2,3-c]kinoloni kao potencijalni antioksidansi“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Marijane Hranjec.

Po završetku preddiplomskog studija upisuje diplomski studij Kemijskog inženjerstva na istome fakultetu. Tijekom tog perioda obavlja ulogu demonstratora na Zavodu za elektrokemiju. 2020. godine završava diplomski studij obranom diplomskog rada pod nazivom „Temperaturna histereza elektrodnog potencijala različitih pseudo-referentnih elektroda“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Helene Otmačić Ćurković.

U rujnu iste godine zapošljava se kao asistentica i doktorandica Hrvatske zaklade za znanost na Zavodu za elektrokemiju Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije i upisuje Sveučilišni znanstveni poslijediplomski doktorski studij Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija. Doktorski rad provodi u sklopu HrZZ projekta „Razvoj novih rješenja za karakterizaciju i zaštitu brončane kulturne baštine izložene vanjskom okolišu“ pod voditeljstvom prof. dr. sc. Helene Otmačić Ćurković. Bavi se temama korozijske zaštite, usko povezanih s područjem zaštite bronce upotrebom vodorazrjedivih premaza koristeći u svom radu elektrokemijske, mikroskopske te spektroskopske tehnike. U sklopu doktorskog studija publicirala je 4 znanstvena rada i sudjelovala na 15 domaćih i međunarodnih konferencija. Organizirala je studentsku konferenciju u području elektrokemije, sudjelovala u organizaciji Ljetnih škola korozije na svom zavodu te boravila na Zavodu za gradbeništvo Sloveniji u Ljubljani. Pomogla je u izradi eksperimentalnih dijelova nekoliko završnih i diplomskih radova te je bila članica studentskog zbora.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Izabrane publikacije

1. Otmačić Ćurković, Helena; Kapitanović, Angela; Filipović, Martina; Gorišek, Petra The effect of coating drying conditions on bronze corrosion protection // Journal of electrochemical science and engineering, 14 (2024), 2; 247–263. doi: 10.5599/jese.2228

2. Kapitanović, Angela; Kokot, Tea; Otmačić Ćurković, Helena Bronze corrosion protection by bilayer systems: Self-assembled monolayers of phosphonic acid/waterborne acrylic coating // Progress in organic coatings, 186 (2024), 107984-107984. doi: 10.1016/j.porgcoat.2023.107984

3. Kapitanović, Angela; Otmačić Ćurković, Helena The influence of phosphonic acid pretreatment on the bronze corrosion protection by waterborne coating // Journal of solid state electrochemistry, 27 (2023), 7; 1861-1875. doi: 10.1007/s10008-023-05490-1

4. Kapitanović, Angela ; Otmačić Ćurković, Helena The effect of corrosion conditions on aging of artificial patina on three bronzes // Coatings, 12 (2022), 7; 936, 16. doi: 10.3390/coatings12070936