Opcije pristupačnosti Pristupačnost
O djelatniku

doc. dr. sc. Anita Šalić

Zvanje: docent

Konzultacije:

Prema dogovoru sa studentima. Javiti se na asalic@fkit.unizg.hr

Telefon:
01 4597 109
Telefon kućni:
109
Zavod/služba:
Zavod za termodinamiku, strojarstvo i energetiku
Godina diplomiranja:
2008.
Godina doktoriranja:
2015.
Na zavodu od:
2022.

Nastava

Životopis

Anita Šalić rođena je 1984. u Banja Luci. Majka je troje djece. Nakon završetka opće gimnazije u Zagrebu, 2003. godine upisuje Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu (PBF). Diplomirala je 2009. godine na dodiplomskom studiju PBF-a Biotehnologija, smjeru Biokemijsko inženjerstvo i Biokemijsko-mikrobiološki smjer. Tijekom studija primala je Državnu stipendiju koju dodjeljuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta za studente koji spadaju među 10 % najboljih studenata. Za uspjeh na studiju dobila je 2007. godine potporu Biotehničke zaklade PBF-a, a 2008. godine Dekanovu nagradu. Od 2. ožujka 2009. zaposlena je na Zavodu za reakcijsko inženjerstvo i katalizu, Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu (FKIT) kao znanstveni novak, a iste godine upisuje doktorski studij Kemijsko inženjerstvo. Doktorski rad “Razvoj integriranoga biokatalitičkoga procesa oksidacije heksanola u mikroreaktoru” obranila je 2015. godine, a izradila ga je pod mentorstvom prof. dr. sc. Bruna Zelića. Od 2015.  - 2022. godine radi na FKIT kao znanstveni novak u suradničkom zvanju poslijedoktorand.  Od 2022. -2023. radi kao docent na FKIT na  Zavod za termodinamiku, strojarstvo i energetiku. Znanstveno se usavršavala tri mjeseca na Univerzi v Mariboru, Slovenija na problematici sinteze magnetnih nanočestica i njihove upotrebe u procesu imobilizacije enzima. Bila je član znanstveno-organizacijskog odbora četiri međunarodna i četiri domaća znanstvena skupa pri čemu je na šest skupova bila tajnik znanstveno-organizacijskog odbora. Uz ovo, bila je i član organizacijskog odbora dva domaća stručna skupa. Osim toga bila je pomoćnica izvršnog urednika za specijalno izdanje znanstvenog časopisa Chemical and Biochemical Engineering Quarterly (CABEQ) posvećenog 2nd International Conference Implementation of Microreactor Technology in Biotechnology – IMTB 2013 i urednica posebnog izdanja, Microflow (Bio)Catalysis - posebno izdanje Catalysts kao i urednica tri znanstvena zbornika. U sklopu popularizacije struke 2019. godine sudjelovala je na Festivalu znanosti i Sajmu ideja 2014.

Do sada kao koautor objavila je 37 orginalnih znanstvenih radova, i 11 preglednih radova. Od ovih radova, 14 radova je objavljeno u koautorstvu sa studentima preddiplomskih i diplomskih studija. Objavila je i tri poglavlja u knjigama, šest znanstvenih radova u ostalim časopisima, sedam znanstvenih radova u zbornicima skupova i dva stručna rada. Ukupna citiranost radova prema Scopusu iznosi preko 427 uz h-indeks 13. Sudjelovala je s 69 priopćenja na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima pri čemu je održala tri pozvana predavanja. Sudjelovala je u realizaciji tri domaća i dva međunarodna kompetitivna znanstvena projekta. Voditelj je međunarodnog projekta pod nazivom „Continuous protein extraction in a microextractor by aqueous two-phase systems promoted with natural deep eutectic solvents: from waste to valuable product(s)“ financiran od strane PhosAgro/UNESCO/IUPAC Research Grant, te Erasmus+ pojekta "Bridging the Gap Between Biotechnology and Industry:Integrating Design Thinking and Flipped Learning" Uz znanstvene projekte sudjelovala je i u realizaciji jednog projekta suradnje s gospodarstvom. Recenzirala je 45 radova za međunarodne i domaće znanstvene časopise.

2019. godine dobila je Državnu nagrada za znanost mladom znanstveniku, u području tehničkih znanosti za doprinos razumijevanju mikroreaktorske tehnologije. Osim ove, dobila je i sljedeće nagrade: Nagrada Ivan Plotnikov koja se dodjeljuje najboljem mladom znanstveniku Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, 2021, Nagrada Utjecajne hrvatske žene te buduće liderice, 2017; Godišnja nagrada Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika mladim znanstvenicima i umjetnicima za posebno zapaženi znanstveni rad iz područja kemijskog inženjerstva, 2015 i Nagrada mladom kemijskom inženjeru Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa za istaknuti znanstveni doprinos u polju kemijskog inženjerstva, 2014.

Mentorirala je 6 završnih i diplomskih radova, a kao neposredni voditelj sudjelovala u izradi 20 završih i diplomskih radova. Koautorica je dva poglavlja u sveučilišnom udžbeniku na engleskom jeziku i nerecenziranih Zbirki riješenih zadataka iz predmeta Bilanca tvari i energije i Analiza i modeliranje ekoprocesa te je samostalno postavila laboratorijske vježbe na kolegiju Bioseparacijska tehnika.

Članica je Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa,  Društva sveučilišnih nastavnika i ostalih znanstvenika u Zagrebu, European Society for Applied Biocatalysis. Članica je Uredničkog odbora časopisa Microfluidic Engineering and Process Intensification, rubrike Frontiers in Chemical Engineering, te članica Uredničkog odbora časopisa Kemija u industriji. 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Izabrane publikacije

1. Šibalić, Darijo; Šalić, Anita; Zelić, Bruno; Tran, Nghiep Nam; Hessel, Volker; Nigam, Krishna D.P.; Tišma, Marina. Synergism of ionic liquids and lipases for lignocellulosic biomass valorization. Chemical engineering journal, 461 (2023), 142011, 17. IF = 16,774/2021, Q1

2. Šalić, Anita; Ljubić, Anabela; Marčinko, Tomislav; Jurinjak Tušek, Ana; Cvjetko Bunalo, Marina; Tišma, Marina; Zelić, Bruno. Shifting the natural deep eutectic solvents based liquid lipase extraction from batch to continous for more efficient process performance. Journal of cleaner production, 405 (2023), 136899, 14. IF = 11,072/2021, Q1

3. Gojun, Martin; Šalić, Anita; Zelić, Bruno. Integrated microsystems for lipase-catalysed biodiesel production and glycerol removal by extraction or ultrafiltration. Renewable Energy, 180 (2021) 213-221. IF = 8,634/2021, Q1

4. Jurinjak Tušek, Ana; Šalić, Anita; Valinger, Davor; Jurina, Tamara; Benković, Maja; Gajdoš Kljusurić, Jasenka; Zelić, Bruno. The power of microsystem technology in the food industry – going small makes it better. Innovative Food Science & Emerging Technologies, 68 (2021) 102613 (18). IF = 7,104/2021, Q1

5. Šalić, Anita; Jurinjak Tušek, Ana; Gojun, Martin; Zelić, Bruno. Biodiesel purification in microextractors: choline chloride based deep eutectic solvents vs water. Separation and purification technology, 242 (2020) 116783 (9). IF = 7,312/2020., Q1

6. Sokač, Tea; Gojun, Martin; Šalić, Anita; Jurinjak Tušek, Ana; Zelić, Bruno. Purification of biodiesel produced by lipase catalysed transesterification by ultrafiltration: selection of membranes and analysis of membrane blocking mechanisms. Renewable Energy, 159 (2020) 642-651. IF = 8,001/2020, Q1

7. Tišma, Marina; Šalić, Anita; Planinić, Mirela; Zelić, Bruno; Potočnik, Martin; Šelo, Gordana; Bucić-Kojić, Ana Production, characterisation and immobilization of laccase for an efficient aniline-based dye decolourization, Journal of Water Process Engineering, 36 (2020) 101327 (10). IF = 5,485/2020, Q1

8. Šibalić, Darijo; Šalić, Anita; Zelić, Bruno; Tran, Nghiep Nam; Hessel, Volker; Tišma, Marina. A new spectrophotometric assay for measuring the hydrolytic activity of lipase from Thermomyces lanuginosus: a kinetic modeling. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 8 (2020) 4818-4826. IF = 8,198/2020., Q1

9. Šalić, Anita; Jurinjak Tušek, Ana; Sander, Aleksandra; Zelić, Bruno. Lipase catalysed biodiesel synthesis with integrated glycerol separation in continuously operated microchips connected in series. New Biotechnology, 47 (2018) 80-88. IF = 3,739/2018., Q1

Profesionalni interesi i članstva

1. Hrvatsko društvo kemijskih inženjera, član

2. Društva sveučilišnih nastavnika, znanstvenika i drugih znanstvenika Sveučilišta u Zagrebu, član

3. European Society for Applied Biocatalysis, član

4.  European Society of Biochemical Engineering Sciences, član

Izabrani projekti

Voditelje projekta 

1. Continuous protein extraction in a microextractor by aqueous two-phase systems promoted with natural deep eutectic solvents: from waste to valuable product(s); PhosAgro/UNESCO/IUPAC research grant in green chemistry for young scientists, 2022.-2023.

Voditelje projekta na instituciji

1. Bridging the Gap Between Biotechnology and Industry:Integrating Design Thinking and Flipped Learning; Erasmus+ projekt, 2022. - 2024.  Kordinator: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turska

 

Član projektnog tima

1. Biokatalizatori i biotransformacije;: MZOŠ, Republika Hrvatska; Voditeljica projekta: prof.dr.sc. Đurđa Vasić-Rački; 2006. – 2013.

2. Održivi bioseparacijski procesi;  HRZZ; Voditelj projekta: prof.dr.sc. Bruno Zelić; 2009. – 2012.

3. Razvoj integriranog mikrosustava za biokatalitičku proizvodnju biodizela, HRZZ; Voditelj projekta: prof.dr.sc. Bruno Zelić; 2017. – 2021.

4. Razvoj TEHNIX pogona za bioreaktorsko kompostiranje biorazgradivog komunalnog otpada, IRI; Voditelj projekta: prof.dr.sc. Bruno Zelić; 2017. – 2021.

5. Biokonverzija lignoceluloznog materijala u visokovrijednu hranu za životinje, IRI; Voditelj projekta: prof. Mirela Planinić, dr. sc; 2019.-2022.

6. Integrirani mikrosustav za enzimatsku proizvodnju biovodika, HRZZ; Voditelj projekta: prof.dr.sc. Bruno Zelić; 2023. – 2027.

Povijest zaposlenja

2022. - danas docent Zavod za termodinamiku, strojarstvo i energetiku, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

2015. – 2022. znanstveni novak na suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda, Zavod za reakcijsko inženjerstvo i katalizu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

2009. – 2015. znanstveni novak na suradničkom radnom mjestu asistent, Zavod za reakcijsko inženjerstvo i katalizu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu