Opcije pristupačnosti Pristupačnost
O djelatniku
prof. dr. sc. Jelena Macan
Soba:III. kat
Konzultacije:

Za studente dostupna prema dogovoru (e-pošta). Ako ne koristite @fkit.hr adresu e-pošte, moji odgovori mogu završiti u Vašem spamu/junku, provjerite! Odgovaram u pravilu unutar 24 h, moguće dulje preko vikenda.

Izrada diplomskog/završnog rada:

Molim da se za dogovor oko izrade diplomskog/završnog rada ne javljate prije rujna. 2020./21. - nema više slobodnih tema završnog rada!

Teme diplomskih i završnih radova su iz sljedećih područja:

Sol-gel priprava funkcionalne keramike i prevlaka (ZrO2, CaMnO3...)

Moguća je i izrada diplomskog/završnog rada na Institutu "Ruđer Bošković" pod neposrednim mentorstvom dr. sc. Maje Dutour Sikirić.

Telefon javni:01 4597 236
Telefon kućni:236
E-mail: E-mail
Zavod/Služba:Zavod za fizikalnu kemiju
Prikaži sve podatke