Opcije pristupačnosti Pristupačnost
O djelatniku

doc. dr. sc. Miroslav Jerković

Zvanje: docent

Telefon:
01 4597 268
Telefon kućni:
268
Zavod/služba:
Zavod za matematiku
Godina diplomiranja:
2001.
Godina doktoriranja:
2007.

Nastava

Životopis

Studij matematike upisujem 1995. godine na Matematičkom odjelu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao sam 2001. godine na smjeru Teorijska matematika. Diplomski rad pod naslovom "Adov teorem za Liejeve algebre" izradio sam pod vodstvom prof. dr. Mirka Primca. Od 2001. do 2007. pohađam sveučilišni poslijediplomski doktorski studij na Matematičkom odjelu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kojeg završavam izradom doktorske disertacije naslova „Rekurzivne relacije za karaktere afine Liejeve algebre Al(1)“, izrađene pod mentorstvom prof. dr. Mirka Primca i obranjene u svibnju 2007. godine.

Od iste sam godine zaposlen na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu u statusu znanstvenog novaka na projektu „Algebre verteks-operatora i beskonačno dimenzionalne Liejeve algebre“ (ranije „Beskonačna analiza“) pod vodstvom prof. dr. Mirka Primca (šifra projekta 037-0372794-2806). Područje mog znanstvenog interesa pokriva teoriju reprezentacija afinih Liejevih algebri i algebri verteks operatora. Autor sam tri znanstvena rada i jednog preglednog rada. Sudjelovao sam i izlagao na više znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu.

Član sam Seminara za algebru Matematičkog odjela Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i Hrvatskog matematičkog društva. Suradnik sam pri Mathematical Reviews (MathSciNet) Američkog matematičkog društva.

Na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije u posljednih desetak godina držim predavanja i vježbe iz kolegija „Matematika I“ i „Matematika II“, te vježbe iz kolegija „Osnove statistike okoliša i numeričke metode“, „Numeričke i statističke metode“ i „Uvod u matematičke metode u inženjerstvu“. Autor sam nastavnih materijala iz navedenih kolegija, kao i interne baze studenata i web-stranice Zavoda za matematiku Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije.

Aktivno se služim engleskim i francuskim jezikom, a pasivno njemačkim, ruskim i talijanskim.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Izabrane publikacije

M. Jerković: „Recurrence relations for characters of affine Lie algebra Al(1)“, I. J. Pure Appl. Algebra  213,  no. 6, 913–926., 2009.

M. Jerković: „Recurrences and characters of Feigin-Stoyanovsky's type subspaces“, in „Vertex operator algebras and related areas“,  113–123, Contemp. Math., 497, Amer. Math. Soc., Providence, RI, Mathematical Reviews, 2009.

M. Jerković: „Character formulas for Feigin-Stoyanovsky's type subspaces of standard sl(3, C)˜-modules“, DOI:  10.1007/s11139-011-9347-5, Ramanujan J., 2011.

M. Jerković, M. Primc: „Quasi-particle fermionic formulas for (k,3)-admissible configurations“, Cent. Eur. J. Math., 2011.

Profesionalni interesi i članstva

profesionalni interesi:

teorija reprezentacija afinih Liejevih algebri i algebri verteks operatora

članstva:
Hrvatsko matematičko društvo

Izabrani projekti

„Beskonačna analiza“, Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, Zagreb, 2002. – 2006.

„Algebre verteks-operatora i beskonačno dimenzionalne Liejeve algebre“,  Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, Zagreb, 2007. -