Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Mobilnost studenata

Odobravaju se studentski boravci u inozemstvu u trajanju od 3 do 12 mjeseci (uključujući i mogućnost komplementarne studentske prakse. Maksimalno ukupno trajanje studija i/ili studentske prakse u inozemstvu je 12 mjeseci po studentu u okviru svakog visokoobrazovnog ciklusa:

 • Prvi ciklus (preddiplomski studij) uključujući kratke cikluse (razine 5 i 6 Europskog kvalifikacijskog okvira),
 • Drugi ciklus (diplomski studij, razina 7) i
 • Treći ciklus (doktorski studij, razina 8).

Studenti moraju biti registrirani u visokoobrazovnoj instituciji i upisani u studijski program koji vodi do priznate diplome ili kakve druge priznate kvalifikacije (sve do uključivo doktorata).

Mobilnost se provodi u okviru prethodno dogovorenih međuinstitucijskih sporazuma odlaznih i dolaznih ustanova. Obje ustanove moraju biti nositelji Erasmus-povelje za visoko obrazovanje.

Prije odlaska student dobiva:

 • Sporazum o stipendiranju koji pokriva period mobilnosti i potpisuje ga student i odlazna ustanova;
 • Sporazum o učenju (Learning Agreement) koji utvrđuje studijski program, a odobravaju ga student, odlazna i dolazna ustanova;
 • Erasmus+studentsku povelju (Erasmus+ Student Charter) koja utvrđuje prava i dužnosti studenta tijekom studiranja u inozemstvu.

Na kraju boravaka u inozemstvu:

 • Dolazna ustanova mora studentu i odlaznoj ustanovi dati prijepis ocjena koji se dokazuje je li, i s kakvim uspjehom, dogovoreni program ispunjen;
 • Odlazna ustanova mora u potpunosti priznati djelatnosti koje su na zadovoljavajući način provedene tijekom mobilnosti prema Sporazumu o učenju, putem ECTS bodova ili jednakovrijednog sustava. Period mobilnosti treba se registrirati u Dopunskoj ispravi o studiju.

Studentima se sporazum o stipendiranju u okviru programa Erasmus+ dodjeljuje za pokrivanje troškova puta i boravka povezanih s njihovim studiranjem u inozemstvu.

Studenti u okviru programa Erasmus+ izuzeti su iz plaćanja troškova školarine, upisa, ispita, laboratorijskog rada, rada u knjižnici na dolaznoj ustanovi, neovisno o tome jesu li dobili stipendiju ili ne

Isplata nacionalnih stipendija ili studentskih kredita ne obustavlja se tijekom boravka studenta u inozemstvu.

Zainteresirani se studenti prijavljuju uredu za međunarodnu suradnju i/ili uredu za Erasmus+ svoje (odlazne) ustanove. Tamo će dobiti informaciju o mogućnostima studiranja u inozemstvu i dobivanja stipendije EU u okviru programa Erasmus+.

 

Kriteriji odabira za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 unutar programskih zemalja (KA131) za akademsku godinu 2024./2025.

 1. Motivacijsko pismo (boduje se ocjenama od 1–5, ocjena 1 diskvalificira kandidata, ocjena 5 je izvrstan)
 2. Dosadašnje ocjene na studiju:
  - za kandidate na diplomskom studiju boduje se srednja vrijednost prosjeka dosadašnjih ocjena kandidata na preddiplomskom i diplomskom studiju: težinski prosječna ocjena preddiplomskog studija + težinski prosječna ocjena diplomskog studija, zbroj podijeljen s dva;
  - za kandidate na prijediplomskom studiju boduje se težinski prosječna ocjena prijediplomskog studija.
 3. Znanje jezika na kojem se izvodi studijski program na koji se prijavljuju (znanje razine B2 boduje se ocjenom 3, znanje razine C1 ocjenom 4, znanje razine C2 ocjenom 5, znanje niže razine diskvalificira kandidata).
 4. U slučaju da dvoje ili više kandidata ima jednak broj bodova, prednost imaju kandidati koji još nisu sudjelovali u nekom programu mobilnosti za vrijeme studija.

Dokumenti