Opcije pristupačnosti Pristupačnost
O djelatniku
Nađa Dešpalj, v. pred.
Soba:
Konzultacije:

U prvom semestru
Utorak u 16h

U drugom semestru
Utorak u 15h

 

Telefon javni:01 4597 247
Telefon kućni:247
E-mail: E-mail
Zavod/Služba:Kabinet za društvene i humanističke znanosti
Prikaži sve podatke