Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Obavijesti

Sukladno Uputi o dodjeli ECTS bodova za ostale obvezne oblike rada u okviru poslijediplomskog studija Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija, pozivamo sve zainteresirane da dođu na istraživački seminar (prezentaciju vlastitih istraživačkih rezultata), koju će održati

DANILO BERTAGNA SILVA

21. listopada 2021. u 10 sati

on-line putem aplikacije MS Teams na sljedećoj poveznici.

iz područja koje će se obrađivati u doktorskom radu: UV-LED advanced oxidation processes for the efficient removal of organic micropollutants from water.

Molimo vas da se odazovete u što većem broju.

Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju
Prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević

Sukladno članku 16., st. 4. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu, Francis dela Rosa, mag.chem., znanstveni novak - stipendist Marie Sklodowska Curie i student znanstvenog doktorskog studija Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija, održat će

21. listopada 2021. godine u 12 sati

u Vijećnici 1 Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Marulićev trg 19, Zagreb i putem Teams platforme na linku

javnu obranu teme doktorskoga rada pod naslovom:

Novel TiO2-based composite co-catalysts for solar driven water purification (Novi kompozitni kokatalizatori temeljeni na TiO2 za pročišćavanje vode pod djelovanjem Sunčeva zračenja)

Javna obrana teme doktorskoga rada održat će se pred povjerenstvom za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu:

  1. Doc. dr. sc. Marin Kovačić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu,
  2. Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Kušić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu,
  3. Prof. dr. sc. Mira Petrović, Catalan Institute for Water Research (ICRA), Spain,
  4. Prof. dr. sc. Sandra Babić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu,
  5. Prof. dr. sc. Lidija Ćurković, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

Za mentore doktorskoga rada predloženi su izv. prof. dr. sc. Hrvoje Kušić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Mira Petrović, Catalan Institute for Water Research (ICRA), Spain.

Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju javnoj obrani teme doktorskoga rada.

Prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju
Prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević

Sukladno Uputi o dodjeli ECTS bodova za ostale obvezne oblike rada u okviru poslijediplomskog studija Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija, pozivamo sve zainteresirane da dođu na istraživački seminar (prezentaciju vlastitih istraživačkih rezultata), koju će održati

ANA PETRAČIĆ

25. listopada 2021. u 10 sati

u prostorijama Zavoda za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo (Marulićev trg 20, učionica Z1, podrum) Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu iz područja koje će se obrađivati u doktorskom radu: Deep eutectic solvents in biodiesel production from sustainable feedstocks

Molimo vas da se odazovete u što većem broju.

Prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju
Prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević