Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Obavijesti
Lucija Vujević, mag. appl. chem. -...

Sukladno članku 16., st. 4. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu, Lucija Vujević, mag. appl. chem., asistentice Instituta Ruđer Bošković i studentice doktorskog studija Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija, održat će

20. veljače 2023. godine u 10:00 sati

u Klubu nastavnika na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Marulićev trg 20, Zagreb javnu obranu teme doktorskoga rada pod naslovom:

Istraživanje metalo-organskih mreža metodom elektronske paramagnetske rezonancije

Javna obrana teme doktorskoga rada održat će se pred povjerenstvom za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu:

 1. prof. dr. sc. Jozefina Katić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
 2. prof. dr. sc. Marina Ilakovac Kveder, Institut Ruđer Bošković, Zagreb - mentor I
 3. prof. dr. sc. Irena Škorić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu – mentor II
 4. prof. dr. sc. Marko Rogošić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
 5. dr. sc. Dalibor Merunika, viši znanstveni suradnik, Institut Ruđer Bošković, Zagreb

Prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju
prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević

POZIV na diskusijsku skupinu - Ana Tutić

Sukladno Uputi o dodjeli ECTS bodova za ostale obvezne oblike rada u okviru poslijediplomskog studija Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija, pozivamo sve zainteresirane da dođu na diskusijsku skupinu (prezentaciju literaturnog pregleda istraživačkih rezultata), koju će održati

ANA TUTIĆ

dana 15. veljače 2023. u 10 sati

u Vijećnici 1 Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, iz područja koje će se obrađivati u doktorskom radu: Primjena naprednih oksidacijskih i mikrobioloških procesa za uklanjanje cijanida, tiocijanata i fenola iz industrijskih otpadnih voda.

Molimo vas da se odazovete u što većem broju.

 

Prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju

prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević

Kristina Sušac, mag. ing. cheming. -...

Sukladno članku 16., st. 4. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu, Kristina Sušac, mag. ing. cheming., asistentice na projektu i studentice doktorskog studija Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija, održat će

7. veljače 2023. godine u 11:00 sati

u Vijećnici 2 na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 41/2, Zagreb javnu obranu teme doktorskoga rada pod naslovom:

Priprava i karakterizacija polimetakrilatnih kompozita s celuloznim nanokristalima

Javna obrana teme doktorskoga rada održat će se pred povjerenstvom za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu:

 1. prof. dr. sc. Elvira Vidović, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
 2. prof. dr. sc. Ante Jukić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu – mentor
 3. prof. dr. sc. Tatjana Haramina, Fakultet Strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

Prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju
prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević

Mia Gotovuša, mag. ing. cheming. -...

Sukladno članku 16., st. 4. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu, Mia Gotovuša, mag. ing. cheming., asistentice - doktorandice i studentice doktorskog studija Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija, održat će

7. veljače 2023. godine u 9:00 sati

u Vijećnici 2 na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 41/2, Zagreb javnu obranu teme doktorskoga rada pod naslovom:

Utjecaj vrste reaktanata i reakcijskih parametara na proces sinteze biodizelskih goriva iz viših alkohola

Javna obrana teme doktorskoga rada održat će se pred povjerenstvom za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu:

 1. prof. dr. sc. Aleksandra Sander, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
 2. prof. dr. sc. Ante Jukić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu – mentor I
 3. izv. prof. dr. sc. Fabio Faraguna, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu – mentor II
 4. dr. sc. Maja Fabulić Ruszkowski, znanstvena suradnica, INA – Industrija nafte d.d.
 5. dr. sc. Jelena Parlov Vuković, znanstvena suradnica, Institut Ruđer Bošković, Zagreb

Prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju
prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević