Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Obavijesti

Sukladno Uputi o dodjeli ECTS bodova za ostale obvezne oblike rada u okviru poslijediplomskog studija Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija, pozivamo sve zainteresirane da dođu na istraživački seminar (prezentaciju vlastitih istraživačkih rezultata), koju će održati

FILIP CAR

dana 09. veljače 2022. u 10 sati

u predavaonici S-0 Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 16, iz područja koje će se obrađivati u doktorskom radu: Razvoj monolitnih katalizatora za katalitičku oksidaciju aromatskih hlapljivih organskih spojeva primjenom tehnologije 3D-ispisa.

Molimo vas da se odazovete u što većem broju.

 

Prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju

Prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević

Sukladno članku 16., st. 4. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu, Gabrijela Radić mag. appl. chem. student znanstvenog doktorskog studija Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija, održat će

31. siječnja 2022. godine u 10 sati

u Vijećnici 1 i 2 Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Marulićev trg 19, Zagreb javnu obranu teme doktorskoga rada pod naslovom:

Primjena fotoanoda aktiviranih vidljivim zračenjem u razgradnji farmaceutika i proizvodnji vodika

(Application of visible light driven photoanodes for degradation of pharmaceuticals and hydrogen generation)

Javna obrana teme doktorskoga rada održat će se pred povjerenstvom za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu:

  1. Prof. dr. sc. Zoran Mandić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
  2. Izv. prof. dr. sc. Marijana Kraljić Roković, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
  3. Dr. sc. Mark Žic, Institut Ruđer Bošković u Zagrebu

Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju javnoj obrani teme doktorskoga rada.

Prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju
Prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević

 

 

Sukladno Uputi o dodjeli ECTS bodova za ostale obvezne oblike rada u okviru poslijediplomskog studija Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija, pozivamo sve zainteresirane da dođu na diskusijsku skupinu (prezentaciju literaturnog pregleda istraživačkih rezultata), koju će održati

IVA ĆURIĆ

dana 04. veljače 2022. u 12 sati

u predavaonici MKM-20 Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu iz područja koje će se obrađivati u doktorskom radu: Zatvoreni vodni ciklus u tekstilnoj industriji korištenjem membranskih separacijskih procesa

Molimo vas da se odazovete u što većem broju.

Prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju

Prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević

Sukladno članku 16., st. 4. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu, Ivana Sokol, mag. appl. chem student znanstvenog doktorskog studija Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija, održat će

8. veljače 2022. godine u 14 sati

u Vijećnici 1 i 2 Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Marulićev trg 19, Zagreb javnu obranu teme doktorskoga rada pod naslovom:

Novi 2-supstituirani derivati benzotiazola i benzimidazola: sinteza, strukturna karakterizacija, antitumorska i antibakterijska  ispitivanja

(Novel 2-substituted bentothiazole and benzimidazole derivatives: synthesis, structural characterization and antitumoral and antibacterial evaluations)

Javna obrana teme doktorskoga rada održat će se pred povjerenstvom za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu:

  1. Prof. dr. sc. Silvana Raić-Malić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
  2. Izv. prof. dr. sc. Tatjana Gazivoda Kraljević, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
  3. Izv. prof. dr. sc. Maja Molnar, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju javnoj obrani teme doktorskoga rada.

Prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju
Prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević