Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Mehmet Mervan Çakar, mag. chem. -...

Sukladno članku 16., st. 4. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu, Mehmet Mervan Çakar, mag. chem., mladi istraživač Fakulteta i student doktorskog studija Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija, održat će

25. travnja 2024. godine u 9:30 sati

u Vijećnici na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije, Trg Marka Marulića 19, Zagreb, javnu obranu teme doktorskog rada pod naslovom:

Reaction engineering aided synthesis of sialic acids

(Sinteza sijalinskih kiselina potpomognuta reakcijskim inženjerstvom)

Javna obrana teme doktorskoga rada održat će se pred povjerenstvom za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Martina Sudar, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
  2. prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije (mentor I)
  3. prof. dr. sc. Pere Clapés, Institute for Advanced Chemistry of Catalonia, Barcelona, Španjolska (mentor II)
  4. prof. dr. sc. Marija Vuković Domanovac, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
  5. prof. dr. sc. Ivan-Krešimir Svetec, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet

Prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju
prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević

Autor: Tihana Popović
Popis obavijesti