Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Biokemijsko inženjerstvo
Šifra: 46943
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ana Vrsalović Presečki
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija Upoznavanje studenata kemijskog inženjerstva s osnovama biokemijskog inženjerstva. Stjecanje praktičnih i teoretskih znanja potrebnih za razvoj bioprocesa.
Izvedbeni program kolegija
1.Uvod (definicija i područje biokemijskog inženjerstva, kemijsko i biokemijsko inženjerstva, sličnosti,posebnosti i razlike).
2. Temeljni pojmovi: bioproces, biotransfromacija, fermentacija, biosinteza, stanični metabolizam.
3. Biokataliza: Teorija.
4. Enzimska kinetika: Kinetički model
5. Biokatalizatori: Oblici, Dobivanje
6. Heterogeni biokatalizatori: Metode imobilizacije
7. Uvjeti za rast mikroorganizama
8. Kinetika rasta mikroorganizama
9. Višeenzimatski procesi
10. Bioreaktori
11. Inženjerski zahtjevi pri projektiranju bioreaktora
12. Procesi separacije (Down stream processing): Procesi separacije kruto,kapljevina
13. Procesi separacije: Procesi razbijanja stanica; Procesi koncentriranja bioprodukata
14. Industrijske biotransformacije 1 (prezentacije studenata ma zadanu temu)
15. Industrijske biotransformacije 2 (prezentacije studenata na zadanu temu)
Preduvjeti za upis predmeta : Bilanca tvari i energije, Jedinične operacije, Mehanika fluida, Reakcijsko inženjerstvo, Mikrobiologija
Preduvjeti za polaganje predmeta
Razvijanje općih i specifičnih kompetencija studenata
Opće: Usvajanje temeljnih i naprednijih znanja potrebnih kemijskim inženjerima za razvoj bioprocesa.
Posebne: Razlikovati kemijske od bioprocesa; Razumjeti posebnosti biološkog materijala; Razlikovati uvjete kemijskih i bioprocesa; Usvojiti posebnosti biokatalize; Steći praktična znanja o radu s biološkim materijalom
Obaveze studenata u nastavi i načini njihova izvršavanja Studenti su dužni prisustvovati predavanjima, te laboratorijskim vježbama, a po završetku semestra predati referate iz laboratorijskih vježbi. Studenti imaju pravo polagati ispit preko parcijalnih kolokvija.
Način izvođenja nastave Predavanja, vježbe u laboratoriju, vježbe u učionici za računala (SCIENTIST).
Način provjere znanja i polaganja ispita 1. Parcijalni kolokviji ili 2. Pismeni ispit
Način praćenja kvalitete i uspješnosti kolegija Studentska anketa. Rezultati kolokvija i ispita.
Ishodi učenja kolegija
1. Savladati osnove biokemijskog inženjerstva.
2. Razumjeti posebnosti biološkog materijala.
3. Razumjeti teoriju biokatalize
4. Usvojiti prednosti i nedostatke biokatalizatora
5. Savladati inženjersku strategiju razvoja bioprocesa.
6. Usvojiti osnove procesa bioseparacije.
7. Razumjeti posebnosti bioseparacijskih procesa.
Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi
1.interpretirati prednosti i nedostatke najnovijih dostignuća u području kemijskog inženjerstva
2.vrednovati primjenu novih tehnologija, odnosno tehnologija u nastajanju
3 metodički razvrstavati znanje iz različitih područja te iz njih sustavno izvlačiti zaključke
4.pokazati sposobnost djelotvornog rada i komunikacije u nacionalnom i međunarodnom okružju
Literatura:
 1. J.E.Bailey, D.F.Ollis, Biochemical Engineering Fundamentals McGraw-Hill (1986).
  A.Scragg ed. Biotechnology for Engineers - Biological Systems in Technological Processes, Ellis Horwood Limited, Chichester, (1988)
  K.van't Riet, J.Tramper, Basic Bioreactor Design, M.Dekker, New York, (1991)
  H.W.Blanch, D.S.Clark, Biochemical Engineering, Marcel Dekker, New York, (1996)
 2. A.Liese, K. Seelbach, C.Wandrey, eds. Industrial Biotransformations, Wiley VCH Verlag GmbH&Co.KgaA, Weinheim, 2nd edition 2006.
  A.S,.Bommarius, B.R.Riebel, Biocatalysis-Fundamentals amd Applications, Wiley VCH Verlag GmbH&Co.KgaA, Weinheim, 1.st reprint 2004, 2nd reprint 2008
  Predavanja nastavnika u Power-Point prezentaciji
  Radovi u časopisima po potrebi
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni modul - Kemijsko inženjerstvo u zaštiti okoliša
Termini konzultacija:
Obavijesti

Prijavu za popravni kolokvij možete napraviti na slijedećoj poveznici

 

https://moodle.srce.hr/2022-2023/mod/choice/view.php?id=3042779

 

Zbog izvanrednih okolnosti seminarska izlaganja se neće održatati u petak u terminima redovnog predavanja već u slijedećim terminima u dogovoru s predmetnim nastavnicima drugih kolegija:

2. termin izlaganja: srijeda, 25. 01.  15:00-17:00, predavaonica S-1

3. termin izlaganja: četvrtak, 26.01. 14:00-16:00, učionica za računala (Savska)

Za kolegij:

prof.dr.sc.  Ana Vrsalović Presečki

2. kolokvij iz kolegija Biokemijsko inženjerstvo će se održati u

petak, 13.01. u 8:00, predavaonica S-P.

 

1. izlaganje studenata će biti isti dan u 13:00 u predavaonici S-0.

Vježbe iz kolegija Biokemijsko inženjerstvo će se održati u četvrtak 24.11. i 01.12. prema rasporedu.

Uvjet za pristup vježbi je ploganje ulanog kolokvija koji će se održati na početku termina.

1. kolokvij iz kolegija Biokemijsko inženjerstvo će se održati u

petak, 2.12. u 13:00, predavaonica S-0.

Zbog proslava dana Fakulteta u petak 21. 10. neće biti predavanja iz kolegija "Biokemijsko inženjerstvo"

Predavanja iz kolegija Biokemijsko inženjerstvo počinju u petak 7. listopada u 8:00 h u predavaonici S-P prema rasporedu.

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja