Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Celuloza i tehnologija papira
Šifra: 47012
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ljerka Kratofil Krehula
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija:
Upoznavanje studenata s drvom kao osnovnim prirodnim materijalom te dobivanjem celuloze iz različitih vrsta drva. Prerada celuloze drvenjače i tehničke celuloze u papir. Proizvodnja papirne ambalaže i ostalih proizvoda na bazi celuloze kao prirodnog polimera.

Izvedbeni program kolegija:
1. Drvo i drvna vlakna
2. Kemija drva: celuloza, hemiceluloza, lignin
3. Tehnologija celuloze: priprema sječke
4. Tehnologija drvenjače
5. Tehnologija poluceluloze: neutralnosulfitni proces, hladnoalkalni proces
6. Tehnologija sulfitne celuloze: kiseli postupak
7. Tehnologija sulfatne celuloze: lužnati postupak
8. Regeneracija kemikalija bijelog i crnog luga
9. Tehnologija papira: punila, keljiva, boje
10. Priprema papirne mase
11. Papirostroj
12. Analiza papira
13. Vrste i priprema valovitog kartona
Seminar:
prezentacija ili pisani seminarski rad na zadanu temu.

Preduvjeti za upis predmeta:
Organska kemija I i II, Fizikalna kemija I i II, Prijenos tvari i energije, Sustavi jediničnih operacija, Reakcijsko inženjerstvo i kataliza.
Preduvjeti za polaganje predmeta -

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija studenata:
Studente upoznati s prirodnim polimerom celulozom, njenim dobivanjem iz drveta te primjenom za proizvodnju papira, kartona drvenog ugljena itd. Recikliranje papira i primjena.

Obaveze studenata u nastavi i načini njihova izvršavanja:
1. Prisustvovanje na 75 % predavanja
2. Završen seminarski rad i predan referat

Način izvođenja nastave:
1. Power point.
2. Studeni dobivaju materijale na web stranici Fakulteta.

Način provjere znanja i polaganja ispita:
Pismeni i usmeni ispit, moguće polaganje ispita preko dva kolokvija.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti kolegija: Studentska anketa

Ishodi učenja kolegija:
1. razlikovati sastavne dijelove drveta
2. preporučiti tehnologiju prerade drveta
3. preporučiti uvjete za pripremu papirne mase
4. procijeniti koje je aditive potrebno upotrijebiti u procesu proizvodnje pojedinih vrsta papira
5. argumentirati izbor metoda za analizu različitih vrsta papira i kartona

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi:
1. riješiti probleme znanstvenim pristupom, čak i kada su oni nepotpuno formulirani ili formulirani na neuobičajen način, pružajući spektar mogućih rješenja
2. primijeniti inovativne metode rješavanja problema zasnovane na temeljnim načelima
3. primijeniti znanstveni pristup u realnim kemijsko-inženjerskim problemima
4. samostalno planirati teorijska i eksperimentalna istraživanja

Obvezna literatura -
Ishodi učenja:
Literatura:
2. semestar
Izborni kolegij - Redovni modul - Kemijske tehnologije i proizvodi
Izborni kolegij - Redovni modul - Kemijsko inženjerstvo u zaštiti okoliša
Izborni kolegij - Redovni modul - Kemijsko-procesno inženjerstvo
Termini konzultacija:
Obavijesti

Poštovane studentice, poštovani studenti,

 

obavještavam vas da će predavanja iz kolegija Celuloza i tehnologija papira

početi u drugom tjednu nastave ljetnog semestra (u tjednu koji počinje 4. ožujka).

O mjestu i vremenu održavanja prvog predavanja, obavijestit ću vas kada bude objavljen konačni raspored nastave.

 

Ljerka Kratofil Krehula

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja