Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Engineering thermodynamics - University of Zagreb
Šifra: 125257
ECTS: 7.0
Nositelji: doc. dr. sc. Anita Šalić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Terenske vježbe 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija:
Predmet Engineering Thermodynamics pruža studentima osnovna znanja iz inženjerske termodinamike te ih upoznaje s osnovnim termodinamičkim procesima, strojevima i uređajima, a što će im biti korisno za ostale kemijsko inženjerske predmete na višim godinama studija kao i za kasniju primjenu u inženjerskoj praksi.

Izvedbeni program kolegija
1. Termodinamički pojmovi i definicije
2. Osnovne termodinamičke veličine
3. Toplinske veličine stanja i energetske veličine u termodinamici
4. Zakoni termodinamike
5. Promjene stanja idealnih plinova
6. Procesi kompresije i ekspanzije
7. Višestupanjski procesi i uređaji
8. Kružni procesi
9. Motori s unutarnjim izgaranjem
10. Plinsko-turbinski procesi i postrojenja
11. Toplinska svojstva i promjene realnih radnih medija
12. Procesi i postrojenja s parom u elektranama I toplanama
13. Rashladni procesi I uređaji, Dizalice topline
14. Uređaji i procesi za dobivanje niskih temperatura
15. Vlažni zrak

Preduvjeti za upis predmeta :
Položeni predmeti: svi predmeti 1. nastavne godine

Preduvjeti za polaganje predmeta -
Razvijanje općih i specifičnih kompetencija studenata Usvajanje inženjerskog pristupa u rješavanju termodinamičkih problema, korištenje skica, dijagrama i shema

Obaveze studenata u nastavi i načini njihova izvršavanja Redovito pohađanje svih vidova nastave (predavanje, seminari), pisanje domaćih zadaća, terenska nastava

Način izvođenja nastave
Predavanja, seminari s rješavanjem konkretnih zadataka, terenska nastava s posjetama karakterističnim termoenergetskim postrojenjima

Način provjere znanja i polaganja ispita
1. Načini provjere znanja
- domaće zadaće
- kolokviji/parcijalni ispiti
2. Načini polaganja ispita
- kontinuirano praćenje i ocjenjivanje
- pismeni ispit
- usmeni ispit
Ishodi učenja:
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Analitička kemija
Položen : Fizika II
Položen : Matematika II
Položen : Opća i anorganska kemija
Položen : Osnove elektrotehnike
Položen : Osnove strojarstva
Položen : Primjena i programiranje računala
6. semestar
Izborni kolegij - Redovni studij - Kemijsko inženjerstvo
Termini konzultacija:
  • doc. dr. sc. Anita Šalić:

    Prema dogovoru sa studentima. Javiti se na asalic@fkit.unizg.hr

    Lokacija:
Obavijesti

Dear Students

See you on Thursday 30th June 2016 at 3 p.m. in S-0 Savska cesta 16.

With kind regards

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja