Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Inženjerstvo disperznih sustava
Šifra: 151181
ECTS: 6.0
Nositelji:
Izvođači: prof. dr. sc. Gordana Matijašić - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 20
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA
Uvod: Karakterizacija disperznih sustava. Modeliranje procesa pretvorbe tvari primjenom populacijskih bilanci.
Analiza procesa usitnjavanja, aglomeriranja i dubinske filtracije.
Općenito o usitnjavanju, mehanizmi usitnjavanja, matematički zapis pojedinog mehanizma. Kinetika procesa: matrični pristup, populacijske bilance, modifikacije rješenja populacijske bilance prema uvjetima provedbe procesa i vrstama uređaja. Funkcija selekcije, funkcija raspodjele produkata loma, metode određivanja kinetičkih parametara, odabir modela za procjenu kinetičkih parametara. Definiranje dominirajućeg mehanizma.
Općenito o granuliranju, vrste granuliranja, primjena populacijskih bilanci u predviđanju svojstava nastalih proizvoda. Fizička slika procesa granuliranja.
Opće značajke dubinske filtracije. Mehanizmi dubinske filtracije. Dubinska filtracija uz prethodnu kemijsku obradu. Dizajniranje dubinskog filtra. Simuliranje procesa dubinske filtracije na temelju makroskopskih jednadžbi. Dizajniranje dubinskog filtra. Optimiranje procesa dubinske filtracije.
Pregled vrsta uređaja i kriteriji odabira u različitim granama industrije.

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE
Metode provođenja nastave individualno prilagođene studentu: predavanja i/ili konzultacije.

OPIS NAČIN IZVRŠAVANJA OBVEZA
Izrada samostalnog seminarskog rada povezanog s temom od znanstvenog ili stručnog interesa za studenta. Pismena provjera znanja.

ISHODI UČENJA NA RAZINI KOLEGIJA
1. Odabrati metodu karakterizacije za određeni disperzni sustav.
2. Razviti matrični zapis za rješenje kinetike usitnjavanja.
3. Preispitati mehanizme usitnjavanja i njihove matematičke zapise u populacijskoj bilanci.
4. Predložiti rješenje konkretnog separacijskog problema koji uključuje dubinsku filtraciju.
5. Preporučiti vrstu uređaja za usitnjavanje i granuliranje prema poznatim kriterijima.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA
1. Sistematizirati znanja vještine i kompetencije za svoje znanstveno područje i polje studija.
2. Vrjednovati vještine i metode eksperimentalnih i teorijskih istraživanja povezanih sa svojim znanstvenim područjem i poljem studija.
Ishodi učenja:
  1. Odabrati metodu karakterizacije za određeni disperzni sustav.
  2. Razviti matrični zapis za rješenje kinetike usitnjavanja.
  3. Preispitati mehanizme usitnjavanja i njihove matematičke zapise u populacijskoj bilanci.
  4. Predložiti rješenje konkretnog separacijskog problema koji uključuje dubinsku filtraciju.
  5. Preporučiti vrstu uređaja za usitnjavanje i granuliranje prema poznatim kriterijima.
Literatura:
2. semestar
D_Izborni - Redovni studij - Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija
Termini konzultacija:
Obavijesti