Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Procesna oprema u ekoinženjerstvu
Šifra: 37939
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Domagoj Vrsaljko
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Procesna oprema u ekoinženjerstvu

Cilj kolegija
Omogućiti studentima bolje razumijevanje širokog spektra procesne opreme korištene u ekoinženjerstvu.

Izvedbeni program kolegija
1. Tehnička dokumentacija; osnovna pravila i norme pri prikazu i opisu elemenata procesne opreme, grafički simboli elemenata opreme u procesnim shemama.
2. Osnove mehaničkog ponašanja dijelova procesne opreme. Materijali za gradnju opreme, vrste svojstva i ispitivanje, odabir i pravilna primjena.
3. Laboratorijske vježbe: čvrstoća, tvrdoća, žilavost.
4. Pregled i klasifikacija elemenata (dijelova) procesne opreme u zaštiti okoliša, kombinirano s terenskom nastavom. Specifikacije i izbor opreme. Standardizacija i tipizacija opreme, optimizacija. Održavanje opreme.
5. Pogonski strojevi, prijenosnici i pogoni.
6. Pumpe, kompresori, puhala i ventilatori.
7. Cijevi, armature i oprema cjevovoda.
8. Spremnici i oprema za izmjenu topline. Sigurnost opreme, pogona i okoline.
9. Pregled i klasifikacija sustava procesne opreme u zaštiti okoliša. Strojevi i uređaji u obradi čvrstog otpada (transportne trake, pužni transporteri; buldožeri, kranovi, drobilice).
10. Oprema u pročišćavanju zraka (filtri, cikloni, skruberi).
11. Oprema u obradi voda (spremnici, taložnici, filtar preše, separatori ulja, miješala).
12. Peći, ložišta, spalionice.
13. Oprema za mehaničke i separacijske procese.
14. Mjerna oprema i instrumenti u zaštiti okoliša. Prikaz i analiza rezultata mjerenja.
15. Terenska nastava.

Preduvjeti za upis predmeta
Položeni predmeti: svi predmeti 1. nastavne godine

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija studenata
Integralnim pristupom procesnoj opremi korištenoj u ekoinženjerstvu studenti stječu veće kompetencije za planiranje, upravljanje i održavanje opreme i postrojenja.

Obaveze studenata u nastavi i načini njihova izvršavanja
Obavezno prisustvovanje na nastavi - predavanjima, seminarima i vježbama te terenskoj nastavi; izrada i prezentacija seminarskih radova.

Način izvođenja nastave
Predavanja, prezentacije, posjeta karakterističnim postrojenjima.

Način provjere znanja i polaganja ispita
2 kolokvija ili pismeni ispit + usmeni ispit

Ishodi učenja kolegija
1. komentirati osnovna pravila, simbole i norme pri prikazu, opisu i specifikacijama jednostavnijih elemenata procesne opreme
2. povezati osnovna načela inženjerske mehanike s jednostavnim dijelovima i sustavima procesne opreme
3. povezati osnovna svojstva i postupke ispitivanja inženjerskih materijala
4. povezati namjenu, konstrukcijska rješenja, svojstva i primjenu osnovnih elemenata i sklopova procesne opreme te ocijeniti njihove najznačajnije karakteristike
5. predložiti prikladne elemente i sklopove opreme sa stanovišta efikasnosti i ekonomičnosti

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi
1. upotrijebiti osnovne laboratorijske vještine i pravila rada u fizikalnim, kemijskim i mikrobiološkim laboratorijima
2. prikupiti informacije iz različitih izvora potrebne za praćenje stanja i zaštitu okoliša te upravljanje vodama, zrakom, tlom, otpadom i energijom
3. definirati jednostavne probleme u području ekoinženjerstva radi njihovog rješavanja
4. objasniti postupke pri projektiranju sustava zaštite okoliša
Ishodi učenja:
 1. komentirati osnovna pravila, simbole i norme pri prikazu, opisu i specifikacijama jednostavnijih elemenata procesne opreme
 2. povezati osnovna načela inženjerske mehanike s jednostavnim dijelovima i sustavima procesne opreme
 3. povezati osnovna svojstva i postupke ispitivanja inženjerskih materijala
 4. povezati namjenu, konstrukcijska rješenja, svojstva i primjenu osnovnih elemenata i sklopova procesne opreme te ocijeniti njihove najznačajnije karakteristike
 5. predložiti prikladne elemente i sklopove opreme sa stanovišta efikasnosti i ekonomičnosti
Literatura:
 1. , LITERATURA POTREBNA ZA POLAGANJE ISPITA:
  I. Alfirević et al.: Inženjerski priručnik, Školska knjiga Zagreb, 1996.
  M. Franz, Mehanička svojstva materijala, FSB, Zagreb, 1998.
  Z. Herold: Uvod u inženjersku grafiku, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, 2003.
  J. A. Salvato et al.: Environmental Engineering, J. Wiley & Sons, 2003., , , .
 2. , DOPUNSKA LITERATURA:
  A.C. Hoffmann L.E. Stein: Gas Cyclones and Swirl Tubes, Springer Verlag Berlin, 2002.
  A. Stodard et al.: Municipal Wastewater Treatment, J. Wiley & Sons, 2002.
  N. P. Cheremisinoff, Handbook of Water and Wastewater Treatment Technologies, Butterworth-Heinemann, 2002.
  Charles E. Thomas - Process Technology Equipment & Systems, Delmar, 2011.
  Časopis Tehno-eko, stručni časopis za tehnologije u ekologiji, Springer Business Media Croatia
  Podaci, prospekti i Internet stranice proizvođača opreme, , , .
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Analitička kemija
Položen : Fizika II
Položen : Matematika II
Položen : Mikrobiologija
Položen : Opća i anorganska kemija
Položen : Primijenjeno računarstvo
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Termini konzultacija:
 • prof. dr. sc. Domagoj Vrsaljko:

  Konzultacije se održavaju po dogovoru.

  Lokacija:
Obavijesti

Prvi tjedan nastave nema predavanja. Prvo predavanje će se održati drugi tjedan nastave s početkom na puni sat – bez akademske četvrti. Nastavne materijale ćete moći pronaći na Merlinu.

Nastava se održava kroz tjedna predavanja u učionici i barem jednu terensku nastavu. Dolazak na nastavu je obavezan. Ispit se polaže preko dva kolokvija (parcijalna ispita) – na polovici i kraju semestra, ili preko ispita na ispitnim rokovima.

Predmetni nastavnik

Prof. dr. sc. Domagoj Vrsaljko

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja