Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Stručna praksa
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Stručna praksa
Šifra: 215323
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marko Rogošić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 90
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija
Cilj predmeta je jačanje praktičnih vještina studenata kroz rad na
novoustrojenim vježbalištima na Fakultetu, opremljenih
suvremenom opremom s naglaskom vježbi prema područjima zaštite
okoliša i obnovljivim izvorima energije, naprednim
materijalima, nanotehnologiji i digitalizaciji kemijskih procesa
(Industrija 4.0) sukladno načelima održivosti i kružnog gospodarstva. Cilj
predmeta je i produbljivanje znanja i vještina studenata stečenih u
okviru studija kroz obavljanje praktičnog rada kod poslodavaca u
gospodarskom i javnom sektoru te povezivanje studenata s budućim
poslodavcima
Izvedbeni program kolegija
Studenti će pod mentorstvom na vježbalištima Fakulteta ili kod
odabranog poslodavca u gospodarskom i javnom sektoru samostalno
obavljati zadatake postavljene od strane mentora u ukupnom trajanju od
80 sati/god.
Preduvjeti za polaganje predmeta
Izvještaj poslodavca i studenta
Ishodi učenja kolegija
- upoznati se s radnim procesima u realnom radnom okruženju
potencijalnih poslodavaca
koristiti laboratorijsku opremu i uređaje obavljanjem radnih zadataka
vezanih uz obradu kvalitativnih i kvantitativnih podataka
- primijeniti znanstvene metode u rješavanju problema u području
kemije i kemijskog inženjerstva
- analizirati, vrednovati i interpretirati rezultate dobivene samostalnim
korištenjem suvremene laboratorijske opreme
- učinkovito riješiti složene probleme u području kemije i kemijskog
inženjerstva, samostalno ili u timu
- koristiti različite metode komunikacije sa znanstvenom i inženjerskom
zajednicom te društvom u cjelini
Ishodi učenja na razini programa
kojima predmet pridonosi
1. riješiti probleme znanstvenim pristupom, cak i kada su oni nepotpuno formulirani ili formulirani na neuobicajen nacin, pružajuci spektar mogucihrješenja
2. primijeniti inovativne metode rješavanja problema zasnovane na temeljnim načelima
3. razviti projektna rješenja za procese ili njihove dijelove, uključujući i procese iz novih ili rubnih područja u kemijskom inženjerstvu
4. primijeniti znanstveni pristup u realnim kemijsko-inženjerskim problemima
5. kritički ocijeniti podatke te iz njih izvlačiti zaključke
6. vrednovati primjenu novih tehnologija, odnosno tehnologija u nastajanju
7. pokazati brzinu i sustavnost u pristupanju novim zadacima
8. sustavno vrednovati svoje rezultate uzimajući u obzir utjecaj svoga posla na društvo i okoliš
9. pokazati sposobnost aktivnog sudjelovanjau timovima koje sačinjavaju stručnjaci različitih profila i razina kompetencija
10. pokazati sposobnost djelotvornog rada i komunikacijeu nacionalnom i međunarodnom okružju
Ishodi učenja:
Literatura:
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni modul - Kemijske tehnologije i proizvodi
Obavezni predmet - Redovni modul - Kemijsko inženjerstvo u zaštiti okoliša
Obavezni predmet - Redovni modul - Kemijsko-procesno inženjerstvo
Termini konzultacija:
Obavijesti

Poštovani kolege!

Vjerojatno ste primili obavijest da ste uključeni u grupu na platformi Teams za izvođenje kolegija Stručna praksa na diplomskom studiju. Tamo sam postavio dokument "Prijave za CeSaR_Vježbališta_Listopad_2021.xls" u kojem se možete upisati na željeno od predložena četiri vježbališta. Na svako se vježbalište može prijaviti najviše 20 studenata. Rok za prijavu je do petka, 22. listopada do 12.00.

Detalje o terminima izvođenja dogovarat ćete izravno s nastavnicima.

Marko Rogošić