Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Tehnička termodinamika
Šifra: 37933
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Anita Šalić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Cilj kolegija Tehnička termodinamika je pružiti studentima temeljno razumijevanje osnovnih principa termodinamike i njihove primjene u različitim procesima. Kolegij je usredotočen na termodinamiku kao ključno područje u inženjerskim disciplinama, posebno u području energetike, strojarstva, kemijskog inženjerstva i drugim srodnim područjima.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:
1. Osnovne termodinamičke veličine
2. Toplinske veličine stanja
3. Energetske veličine u termodinamičkim procesima
4. Osnovni zakoni termodinamike
5. Promjene stanja idealnih plinova
6. Vlažni zrak
7. Procesi kompresije i ekspanzije
8. Kružni procesi
9. Procesi u postrojenjima s plinskim turbinama
10. Procesi u motorima s unutrašnjim izgaranjem
11. Proces s parom
12. Procesi s niskim temperaturama
13. Termodinamika i održivost: utjecaj na okoliš i energetska učinkovitost
14. Termodinamika obnovljivih izvora energije
15. Termodinamika u industriji: primjena u proizvodnim procesima

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Usvajanje specifičnih znanja potrebnih za rješavanje praktičnih termodinamičkih problema.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Studenti su dužni prisustvovati predavanjima i seminarima. Studenti imaju pravo polagati ispit preko parcijalnih kolokvija.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
Prisustvovanje na minimalno 75 % svih predavanja i seminara.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja i seminar.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Parcijalni kolokviji ili pismeni/usmeni ispit

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa

METODIČKI PREDUVJETI:
Položeni ispit iz kolegija Osnove strojarstva, Fizika II, Matematika II

ISHODI UČENJA KOLEGIJA:
1. Razumjevanje osnovnih načela termodinamike
2. Primjena termodinamike u različitim tehničkim sustavima
3. Analiza termodinamičkih procesa
4. Kritičko razmišljanje i rješavanje problema
5. Primjena termodinamike u održivom razvoju

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1. objasniti temeljna načela kemijskog inženjerstva u područjima modeliranja i simuliranja kemijskih reakcija, procesa prijenosa tvari i energije te separacijskih procesa
2. definirati kemijsko-inženjerske probleme, što uključuje njihovo raščlanjivanje i formuliranje radi rješavanja primjenom osnovnih načela
3. izabrati prikladne metode analize, modeliranja, simulacije i optimiranja
4. objasniti načela metoda projektiranja procesa
5. kritički se koristiti literaturom u tiskanom i internetskom obliku za prikupljanje potrebnih informacija za rješavanje kemijsko-inženjerskih problema
6. primijeniti tehnike i metode uz svijest o njihovim ograničenjima
7. pokazati sposobnost samostalnog učenja te prepoznavanje potrebe za cjeloživotnim obrazovanjem
Ishodi učenja:
Literatura:
  1. Osnove tehničke termodinamike, , Budin, R., Mihelić Bogdanić, A., Školska knjiga, 2012.
  2. Osnove termodinamike i termotehnike, , Hnatko, E., Strojarski fakultet, 2001.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Analitička kemija
Položen : Fizika II
Položen : Matematika II
Položen : Mikrobiologija
Položen : Opća i anorganska kemija
Položen : Primijenjeno računarstvo
Položen : Uvod u ekoinženjerstvo
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Termini konzultacija:
  • doc. dr. sc. Anita Šalić:

    Prema dogovoru sa studentima. Javiti se na asalic@fkit.unizg.hr

    Lokacija:
Obavijesti

Poštovane kolegice, 

poštovane kolege,

ispit iz kolegija Tehnička termodinamika održat će se u utorak, 13. veljače 2024.  s početkom u 9:00 sati u učionici MKV-19.

Na ispitu možete koristiti svu nastavnu literaturu koju smatrate potrebnom, uključujući i Vaše bilješke. Za pisanje ispita potreban Vam je kalkulator, a svi oni koji na ispit dođu bez kalkulatora neće moći pristupiti ispita. Ispit se piše isključivo kemijskom olovkom pri čemu Vas pozivam da na ispit ponesete dovoljnu količinu papira za pisanje. Tijekom pisanja ispita nije dozvoljena komunikacija s ostalim kolegama, a svaka dokazana sumnja u prepisivanje imat će za posljedicu ponovni upis kolegija u ak. god. 2024./2025. Na ispitu ne smijete imati mobitel kao ni drugu opremu koja omogućuje komunikaciju na daljinu. 

Želim Vam uspješno pisanje kolokvija i svako dobro.

Pozdrav,

Anita Šalić 

Poštovane kolegice, 

poštovane kolege,

ispit iz kolegija Tehnička termodinamika održat će se u srijedu, 31. siječnja 2024.  s početkom u 9:00 sati u učionici MKV-19.

Na ispitu možete koristiti svu nastavnu literaturu koju smatrate potrebnom, uključujući i Vaše bilješke. Za pisanje ispita potreban Vam je kalkulator, a svi oni koji na ispit dođu bez kalkulatora neće moći pristupiti ispita. Ispit se piše isključivo kemijskom olovkom pri čemu Vas pozivam da naispit ponesete dovoljnu količinu papira za pisanje. Tijekom pisanja ispita nije dozvoljena komunikacija s ostalim kolegama, a svaka dokazana sumnja u prepisivanje imat će za posljedicu ponovni upis kolegija u ak. god. 2024./2025. Na ispitu ne smijete imati mobitel kao ni drugu opremu koja omogućuje komunikaciju na daljinu. 

Želim Vam uspješno pisanje kolokvija i svako dobro.

Pozdrav,

Anita Šalić 

Poštovani kolege studenti kolegija TT-EI

Na usmeni dio ispita danas u 16,30 sati u dvoranu S1 pozivaju se studentica: 

Veronika Stepan

Pregled zadaća je u 16 sati na zavodu ZTSE.

Predmetni nastavnik

prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT EI

Svi prijavljeni studenti pišu ispit u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 s početkom u 9 sati. 

Rezultati pismenog ispita objavit će se istoga dana do 16 sati na ovoj web stranici. 
Pisanje koncepta usmenog ispita i pregled zadaća je u 16,30 sati na Savskoj cesti 16.

Molim da na određenu lokaciju po rasporedu dođete barem 5 minuta ranije kako bi mogli na vrijeme započeti s ispitom. 

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-EI

Na zamolbu studenata dodatne konzultacije za Tehničku termodinamiku održat će se i u petak 8.9.2023. u 8,00 sati. 

Predmetni nastavnik:

prof.dr.sc. Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-EI

Na usmeni dio ispita u 16,30 sati u dvoranu S0 pozivaju se studentice: 

Valentina Sabolić i

Karla Radak.

Pregled zadaća je u 16 sati na zavodu ZTSE.

Predmetni nastavnik

prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT EI

Svi prijavljeni studenti pišu ispit u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16 s početkom u 9,00 sati. 

Rezultati pismenog ispita objavit će se istoga dana do 16 sati na ovoj web stranici. 
Pisanje koncepta usmenog ispita i pregled zadaća je u 16,30 sati na Savskoj cesti 16.

Molim da na određenu lokaciju po rasporedu dođete barem 5 minuta ranije kako bi mogli na vrijeme započeti s ispitom. 

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-EI

Na molbu studenata dodatne konzultacije za Tehničku termodinamiku održat će se i u petak 1.9.2023. u 8,00 sati. 

Predmetni nastavnik:

prof.dr.sc. Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-EI

Nakon godišnjeg odmora konzultacije za Tehničku termodinamiku održavat će se i dalje utorkom u 8,00 sati počevši od utorka 22.08.2023. 

Predmetni nastavnik:

prof.dr.sc. Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija PO KPI

Na usmeni dio ispita u 15 sati poziva se studentica Antonela Vargić.

Pregled zadaća je do 15 sati ili u 16 sati na zavodu ZTSE.

Predmetni nastavnik

prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT EI

Na ispitu prijavljeni studenti raspoređeni su po dvoranama na sljedeći način:

1)  koncept usmenog ispita u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 s početkom u 7:45 sati piše studentica Antonela Vargić (za potrebe usmenog komisijskog ispita koji će se održati nakon pismenog u 15 sati).

2)  pismeni ispit u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16 s početkom u 9,00 sati pišu svi prijavljeni studenti.

Rezultati pismenog ispita objavit će se istoga dana do 15 sati na ovoj web stranici. 
Pisanje koncepta usmenog ispita i pregled zadaća je u 16 sati na Savskoj cesti 16.

Molim da na određenu lokaciju po rasporedu dođete barem 5 minuta ranije kako bi mogli na vrijeme započeti s ispitom. 

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT EI

Na usmeni dio ispita poziva se studentica Ana Coban.

Pisanje koncepta je u 16 sati u dvorani S-1 , Savska c. 16-prvi kat. 

Pregled zadaća je u 16 sati na zavodu ZTSE.

Predmetni nastavnik

prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT EI

Na ispitu prijavljeni studenti raspoređeni su po dvoranama na sljedeći način:

1)  pismeni ispit u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16 s početkom u 9,00 sati pišu svi prijavljeni studenti.

Rezultati pismenog ispita objavit će se istoga dana do 15 sati na ovoj web stranici. 
Pisanje koncepta usmenog ispita i pregled zadaća je u 16 sati na Savskoj cesti 16.

Molim da na određenu lokaciju po rasporedu dođete barem 5 minuta ranije kako bi mogli na vrijeme započeti s ispitom. 

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-EI i PO u EI

Zbog korištenja preostalog godišnjeg odmora iz 2022. godine konzultacije za Tehničku termodinamiku i Procesnu opremu u EI umjesto u utorak 20.06.2023. održat će se u petak 16.06.2023. u 8,00 sati.

U Zagrebu, 14.06.2023.

Predmetni nastavnik:

prof.dr.sc. Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT EI

Komisijski usmeni ispit za kolegicu Anu Coban je u 14 sati u dvorani S-P , Savska c. 16-podrum.  

Pregled zadaća je u 15 sati u zavodu ZTSE.

Predmetni nastavnik

prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT EI

Na ispitu prijavljeni studenti raspoređeni su po dvoranama na sljedeći način:

1)  koncept usmenog ispita u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 s početkom u 8:00 sati piše studentica Ana Coban (za potrebe usmenog komisijskog ispita koji će se održati nakon pismenog u 14 sati). 

2) pismeni ispit u dvorani MKV-20 na Marulićevom trgu 20 s početkom u 9,00 sati pišu svi prijavljeni studenti.

Rezultati pismenog ispita objavit će se istoga dana do 14 sati na ovoj web stranici. 
Pisanje koncepta usmenog ispita i pregled zadaća je u 15 sati na Savskoj cesti 16.

Molim da na određenu lokaciju po rasporedu dođete barem 5 minuta ranije kako bi mogli na vrijeme započeti s ispitom. 

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT EI

Na usmeni dio ispita pozivaju se:

Lucija Dubravac
Jakov Gugić
Hariett Hartmann

Usmeni dio ispita (pisanje koncepta)  je u 13 sati u dvorani S-0, Savska c. 16-prizemlje. 

Pregled zadaća je u 13 sati u zavodu ZTSE.

Predmetni nastavnik

prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT EI

Na ispitu prijavljeni studenti su raspoređeni po dvoranama na sljedeći način:

1)  koncept usmenog ispita u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 s početkom u 8:00 sati piše studentica Valentina Antunović. Usmeni ispit odmah nakon koncepta u Zavodu ZTSE. 

2) pismeni ispit je u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 s početkom u 9,00 sati.

Rezultati pismenog ispita objavit će se istoga dana do 13 sati na ovoj web stranici. 
Pisanje koncepta usmenog ispita i pregled zadaća odmah u 13 sati na Savskoj cesti 16.

Molim da na određenu lokaciju po rasporedu dođete barem 5 minuta ranije kako bi mogli na vrijeme započeti s ispitom. 

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT EI

Na usmeni dio ispita poziva se:

Barbara Barusić
Ana Coban
Paola Eva Leko

Usmeni dio ispita (pisanje koncepta)  je u 13 sati u dvorani UR , Savska c. 16-prizemlje. 

Predmetni nastavnik

prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT EI

Pismeni ispit je u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 s početkom u 9,00 sati.

Rezultati pismenog ispita objavit će se istoga dana do 13 sati na ovoj web stranici. 
Pisanje koncepta usmenog ispita i pregled zadaća odmah u 13 sati na Savskoj cesti 16.

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Na usmeni dio ispita poziva se:

Lucija Dubravac

Usmeni dio ispita (pisanje koncepta) održat će se danas (1.2.23.) u 12,15 sati u dvorani S-P , Savska c. 16 (podrum). Nastavak odmah nakon toga.

 

Poštovani kolege studenti kolegija TT EI

Na ispitu prijavljeni studenti su raspoređeni po dvoranama na sljedeći način:

1)  koncept usmenog ispita u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16 s početkom u 8:00 sati piše studentica Laura Milek.

2) pismeni ispit je u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 s početkom u 9,00 sati.

Rezultati pismenog ispita objavit će se istoga dana do 12 sati na ovoj web stranici. 

Molim da na određenu lokaciju po rasporedu dođete barem 5 minuta ranije kako bi mogli na vrijeme započeti s ispitom. 

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT EI

Rezultati II. kolokvija dati će se u srijedu 25. 01. 2023. na početku nastave iz Tehničke termodinamike u 8 sati u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16. Odmah će biti i pregled zadaća.  

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT EI

II. kolokvij (II. parcijalni ispit) piše se u petak 20. 01. 2023.  od 16 do 18 sati  u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16.

Molim da na lokaciju po rasporedu dođete 15-tak minuta ranije kako bi na vrijeme mogli započeti s pisanjem. 
 

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Kolegij: TEHNIČKA TERMODINAMIKA; Studij: EKOINŽENJERSTVO, 3. godina / 5. semestar

Poštovani kolege studenti kolegija TT-EI

Kako smo razgovarali danas na nastavi, odrada propuštenog termina nastave u petak 23.12.2022. bit će u petak 13.01.2023. u vremenu od 16 do 18 sati on-line preko virtualne sobe za webinare. 
Seminar u petak 13.01.2023. ujutro, u vremenu od 8 do 10 sati, također će se održati prema rasporedu u S-0.

Pristup u virtualnu sobu za webinare u sustavu Merlin SRCE je preko poveznice: 

https://connect.srce.hr/w2223-31933-3398/

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama slobodno se javite na mail adresu: vfilipan@fkit.hr.

U Zagrebu, 11. siječnja 2023.

Predmetni nastavnik:

Prof. dr. sc. Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT EI

Od predavanja 07. prosinca 2022. pa do kraja semestra na nastavi će nam biti potrebni dijagrami svojstava realnih radnih tvari: T,s dijagrami za H2O, NH3, N2+O2, CF2Cl2, te tablica 1 i h-d dijagram za vlažni zrak, kako su objavljeni na web stranici predmeta https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/dijagrami%5B1%5D.pdf.

Preporučam da ih kopirate na većem formatu papira (npr. A3) radi lakšeg očitavanja vrijednosti.

Sa sobom donesite i mekšu grafitnu olovku za obilježavanje točaka u dijagramu i mekanu gumicu.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT EI

1. kolokvij (I. parcijalni ispit) piše se u petak 02. 12. 2022. u vremenu od 16 do 18 sati.

Prijavljeni studenti su raspoređeni po dvoranama na sljedeći način:

1)  u dvorani MKM-20 na Marulićevom trgu 20 studenti čija prezimena počinju slovima A do G;

2) u dvorani MKV-20 na Marulićevom trgu 20 studenti čija prezimena počinju slovima H do Z.

Molim da na određenu lokaciju po rasporedu dođete 15-tak minuta ranije kako bi na vrijeme mogli započeti s pisanjem. 

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Kolegij: TEHNIČKA TERMODINAMIKA; Studij: EKO INŽENJERSTVO, 3. godina / 5. semestar

Poštovani kolege studenti kolegija TT EI

Kako smo razgovarali danas na nastavi, u sljedeća dva tjedna malo ćemo izmijeniti raspored zbog određenih mojih neizostavnih obveza upravo u vrijeme naše nastave te zbog državnog praznika i neradnog dana u petak 18.11.2022.

Evo podsjetnik za predavanja i seminare:

1) predavanja u srijedu 09.11.  održat će se u S0 s početkom u 7,30 sati

2) seminar od petka 11.11. održat će se on-line preko vitrualne sobe za webinare u srijedu 09.11. s početkom u 17,30

3) predavanje u srijedu 15.11. održat će se u S0 s početkom u 8 sati

4) seminar od petka 18.11. održat će se on-line preko vitrualne sobe za webinare u četvrtak 17.11. s početkom u 14,00 sati (u skladu s dogovorom na nastavi u srijedu 09.11.2022.)

Pristup u virtualnu sobu za webinare u sustavu Merlin SRCE i dalje je preko poveznice:

https://connect.srce.hr/w2223-37933-3398/

Ukoliko netko ne može prisustvovati na nekom od predloženih termina neka mi se svakako javi na moj e-mail vfilipan@fkit.hr.

Također, u slučaju potrebe za dodatnim informacijama slobodno se javite na mail adresu: vfilipan@fkit.hr.

U Zagrebu, 04. studenoga 2022.

Predmetni nastavnik:

Prof. dr. sc. Veljko Filipan

Kolegij “TEHNIČKA TERMODINAMIKA” Studij EKOINŽENJERSTVO, 3. godina/V. semestar

Poštovani kolege studenti kolegija TT EI

Kolokviji (parcijalni ispiti) pisat će se na Marulićevom trgu 20 u dvoranama MKV-20, MKM-20 i Z-1 te na Savskoj cesti 16 u dvoranama S-1,  S-P, S-0 i U-R u sljedećim terminima:

1. kolokvij u petak,  02.  prosinca 2022. ,  2 puna sata, s početkom u 16,00 ili 18,00 sati

2. kolokvij u petak, 20.  siječnja 2023., 2 puna sata, s početkom u 16,00 ili 18,00 sati

Točan raspored studenata po dvoranama objavit će se neposredno prije kolokvija.

Za pisanje kolokvija potreban je 1 arak trgovačkog papira (presavinuti A3 format) - košuljica i barem 3 lista papira formata A4 za rješavanje zadataka. Svaki se zadatak rješava na posebnom listu.  Ne zaboravite donjeti pribor za pisanje (olovka, gumica) i računanje (kalkulator). Na kolokviju se smije koristiti sva raspoloživa literatura (knjige, skripta, bilježnice, zbirke zadataka), ali je najstrože zabranjena uporaba mobitela i drugih IT pomagala s mogućnostima slanja i primanja poruka u bilo kojem obliku .

1. kolokviju mogu pristupiti:
- svi novoupisani studenti koji uredno izvršavaju svoje obveze prema kolegiju (aktivno sudjeluju u nastavi prisustvovanjem na predavanju i seminaru i tjedno rješavaju i predaju domaće zadaće) kao i
- ostali studenti koji su stekli pravo na potpis temeljem izvršenja obveza prema kolegiju prethodnih akademskih godina

2. kolokvij mogu pisati studenti koji uredno izvršavaju svoje obveze prema kolegiju ili su 
već ranije stekli pravo na potpis,  uz uvjet da su na 1.  kolokviju ostvarili najmanje 40 % bodova.

Prijave za kolokvije su obvezne i provodit će se tjedan dana prije kolokvija potpisom na prijavnom listu tijekom predavanja iz Tehničke termodinamike .

U Zagrebu, 02. studenoga 2022.

Predmetni nastavnik:

Prof. dr. sc. Veljko Filipan

Kolegij: TEHNIČKA TERMODINAMIKA; Studij: EKO INŽENJERSTVO, 3. godina / 5. semestar

Poštovani kolege studenti kolegija TT EI

Nastavu od petka 28.10.2022.  prema dogovoru na današnjem predavanju odradit ćemo on-line preko virtualne sobe za webinare u sustavu Merlin SRCE

na poveznici https://connect.srce.hr/w2223-37933-3398/

danas, u srijedu, 26. listopada 2022. s početkom u 17,30 sati.

Kad se prijavite u virtualnu sobu za webinare u Chatu (desno dolje) samo upišite text "uspješna prijava" tako da imam povratnu informaciju o tome koliko se studenata prijaviti.

U Zagrebu, 26. listopada 2022.

Predmetni nastavnik:

Prof. dr. sc. Veljko Filipan

Kolegij: TEHNIČKA TERMODINAMIKA; Studij: EKO INŽENJERSTVO, 3. godina / 5. semestar

Poštovani kolege studenti kolegija TT EI

Budući da u petak 21.10.2022. nema nastave na fakultetu, predlažem da 3. seminar odradimo on-line preko virtualne sobe za webinare u sustavu Merlin SRCE

na poveznici https://connect.srce.hr/w2223-37933-3398/

danas, u utorak, 19. listopada 2022. s početkom u 17,30 sati.
Ukoliko netko ne može prisustvovati neka mi svakako što prije javi na moj e-mail vfilipan@fkit.hr.

U virtualnu sobu za webinare možete se uključiti preko svojih računala od kuće (doma, stana). Za pristup i prvu prijavu treba na vašem osobnom računalu instalirati Adobe Connect Meeting softver.  Aplikaciju je moguće preuzeti na sljedećoj adresi:
Za Windows računala: https://www.adobe.com/go/Connectsetup
Za Mac OSX računala: https://www.adobe.com/go/ConnectSetupMac

Kad se uspijete prijaviti u virtualnu sobu za webinare svakako mi tamo u Chatu (desno dolje) samo upišite text "uspješna prijava" tako da imam povratnu informaciju o tome koliko se studenata uspjelo prijaviti.

Molim studente koji su se već prijavili da prenesu poruku i ostalima.

Nadam se da svi imate mogućnosti da od kuće (iz doma, stana) možete sudjelovati u on-line nastavi. Ukoliko netko nema takve mogućnosti molim da mi i to svakako javi na moj e-mail vfilipan@fkit.hr.

Daljnja nastava će se inače odvijati prema objavljenom rasporedu srijedom i petkom u vremenu od 8 do 10 sati, u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16, a virtualna soba za webinare će nam moći poslužiti i za eventualne buduće odrade.

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama slobodno se javite na mail adresu: vfilipan@fkit.hr.

U Zagrebu, 19. listopada 2022.

Predmetni nastavnik:

Prof. dr. sc. Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-EI

Od 17.10.2022. , zbog drugih obveza, demonstrator će dežurati od 17 do 18, umjesto od 16 do 17 sati.
Dežurstvo je u predavaonici S-P na Savskoj cesti 16.

Srdačan pozdrav

Predmentni nastavnik:

prof.dr.sc. Veljko Filipan

Kolegij: TEHNIČKA TERMODINAMIKA; Studij: EKO INŽENJERSTVO, 3. godina / 5. semestar

Poštovani kolege studenti kolegija TT EI

Nastavno na obavijest na prvom predavanju, zapravo seminaru,  u petak, predlažem da 2. predavanje i seminar odradimo on-line preko virtualne sobe za webinare u sustavu Merlin SRCE

na poveznici https://connect.srce.hr/w2223-37933-3398/

sutra, u utorak, 11. listopada 2022. s početkom u 17 sati jer vidim da imate nastavu do 16 na FKIT-u u S-P i vjerujem da stignete doma do 17. Ukliko netko ne može neka mi svakako što prije javi na moj e-mail vfilipan@fkit.hr.

U virtualnu sobu za webinare možete se uključiti preko svojih računala od kuće (doma, stana). Za pristup i prvu prijavu treba na vašem osobnom računalu instalirati Adobe Connect Meeting softver.  Aplikaciju je moguće preuzeti na sljedećoj adresi:
Za Windows računala: https://www.adobe.com/go/Connectsetup
Za Mac OSX računala: https://www.adobe.com/go/ConnectSetupMac

Kad se uspijete prijaviti u virtualnu sobu za webinare svakako mi tamo u Chatu (desno dolje) samo upišite text "uspješna prijava" tako da imam povratnu informaciju o tome koliko se studenata uspjelo prijaviti.

Molim studente koji su se već prijavili da prenesu poruku i ostalima.

Nadam se da svi imate mogućnosti da od kuće (iz doma, stana) možete sudjelovati u on-line nastavi. Ukoliko netko nema takve mogućnosti molim da mi i to svakako javi na moj e-mail vfilipan@fkit.hr.

Daljnja nastava će se inače odvijati prema objavljenom rasporedu srijedom i petkom u vremenu od 8 do 10 sati, u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16, a virtualna soba za webinare će nam moći poslužiti i za eventualne buduće odrade.

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama slobodno se javite na mail adresu: vfilipan@fkit.hr.

U Zagrebu, 10. listopada 2022.

Predmetni nastavnik:

Prof. dr. sc. Veljko Filipan

Kolegij: TEHNIČKA TERMODINAMIKA; Studij: EKOINŽENJERSTVO, 3. godina / 5. semestar

Poštovani kolege studenti kolegija TT EI

Nastava iz kolegija počinje sutra, u srijedu 05. listopada 2022. u 8 sati u dvorani S0 na Savskoj cesti 16, a odvijat će se u istoj dvorani srijedom i petkom od 8 do 10 sati. Početak nastave je uvijek na puni sat (bez akademske četvrti!).

Predavanja i seminari te domaće zadaće obvezni su za sve novoupisane studente. Studenti koji su stekli pravo na potpis iz kolegija prethodnih akademskih godina, nemaju više obvezu dolaska na predavanja i seminare ni pisati domaće zadaće, no smiju i preporuča im se da u nastavi ipak sudjeluju koliko god mogu, kako bi se kvalitetnije pripremili za pisanje kolokvija kojima mogu slobodno pristupiti zajedno sa studentima koji su prvi put upisali kolegij.

Ostale informacije o kolegiju nalazit će se na  poveznici:  https://www.fkit.unizg.hr/predmet/tehter_b/nastavni_materijali

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama slobodno se javite na mail adresu: vfilipan@fkit.hr

Vremenik pisanja kolokvija objavit će se na ovoj web stranici naknadno.

U Zagrebu, 04. listopada 2022.

Predmetni nastavnik:

Prof. dr. sc. Veljko Filipan

Koncept usmenog ispita u 14 sati u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16  mogu pisati sljedeći studenti:
Barbara Barusić
Dora Hećimović
Antonija Jelavić i
Lucija Svorcina

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT EI

Studenti za ispit pred povjerenstvom (4.izlazak) dolaze na pisanje teorijskog dijela (koncepta) u 7.30 u dvoranu S-1, Savska cesta 16.  Nakon toga piše pismeni ispit prema donjem rasporedu i imaju usmeni ispit pred povjerenstvom u 15,30 sati u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16.

Svi prijavljeni studenti ispit pišu u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 s početkom u 9,00 sati.

Rezultati pismenog ispita objavit će se istoga dana do 14 sati na ovoj web stranici.  

Koncept usmenog ispita za studente koji zadovolje na pismenom piše se u 14 sati u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16. Usmeni ispit za studente (koji su napisali koncept) u 18,30 sati u dvorani S-0.

Molim da na određenu lokaciju po rasporedu dođete 15-tak minuta ranije kako bi mogli na vrijeme započeti s ispitom. 

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Koncept usmenog ispita u 14 sati u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16  mogu pisati sljedeći studenti:
Filip Mikuličić
Marta Pinčić
Andrea Pleić
Leonora Rivić
Stela Sabo i
Sara Vranko

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT EI

Studentica Leona Kuzmić dolazi na pisanje teorijskog dijela (koncepta) za ispit pred povjerenstvom u 7.30 u dvoranu S-1, Savska cesta 16. Nakon toga piše pismeni ispit prema donjem rasporedu i ima usmeni ispit pred povjerenstvom u 15,30 sati u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16.

Svi prijavljeni studenti ispit pišu u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 s početkom u 9,00 sati.

Rezultati pismenog ispita objavit će se istoga dana do 15 sati na ovoj web stranici.  

Koncept usmenog ispita za studente koji zadovolje na pismenom piše se u 15 sati u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16. Usmeni ispit za studente (koji su napisali koncept) u 18 sati u dvorani S-0.

Molim da na određenu lokaciju po rasporedu dođete 15-tak minuta ranije kako bi mogli na vrijeme započeti s ispitom. 

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Na pismenom ispitu iz prvog dijela gradiva zadovoljila je studentica Bruna Prusac.
Koncept usmenog ispita piše se u 14 sati u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16 . 

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT EI

Pismeni ispit s početkom u 9,00 sati pišu svi prijavljeni studenti u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 .

Rezultati pismenog ispita objavit će se istoga dana do 15 sati na ovoj web stranici. 
Koncept usmenog ispita za studente koji zadovolje na pismenom piše se odmah u 15 sati u dvorani S-0. 

Molim da na određenu lokaciju po rasporedu dođete 15-tak minuta ranije kako bi mogli na vrijeme započeti s ispitom. 

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Koncept usmenog ispita piše se danas u 14,30 sati u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16 . 

Na pisanje koncepta usmenog ispita pozivaju se sljedeći studenti:
Laura Milek
Antonela Radetić

Predmetni nastavnik:
Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT EI

Pismeni ispit s početkom u 9,00 sati pišu svi prijavljeni studenti u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 .

Rezultati pismenog ispita objavit će se istoga dana do 14,30 sati na ovoj web stranici. 
Koncept usmenog ispita za studente koji zadovolje na pismenom piše se u 14,30 sati u dvorani S-0. 

Molim da na određenu lokaciju po rasporedu dođete 15-tak minuta ranije kako bi mogli na vrijeme započeti s ispitom. 

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-EI

Na pisanje koncepta usmenog ispita danas u 14 sati u dvorani S-0, Savska c. 16 poziva se:
Nikol Jović

Zadaće se mogu vidjeti u isto vrijeme u S-0, Savska cesta 16,  pričekati ispred dvorane.

Predmetni nastavnik
Prof. dr. sc. Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT EI

Na ispitu 14.06.2022.  prijavljeni studenti su raspoređeni po dvoranama na sljedeći način:

1)  koncept usmenog ispita u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 s početkom u 8:00 sati piše studentica Dora Katarina Kovač. Usmeni ispit je obmah nakon koncepta. 

2) pismeni ispit u dvorani MKV-20 na Marulićevom trgu 20 s početkom u 9,00 sati pišu svi ostali prijavljeni studenti.
Rezultati pismenog ispita objavit će se istoga dana do 14 sati na ovoj web stranici. 
Koncept usmenog ispita za studente koji zadovolje na pismenom piše se u 14 sati u dvorani S-0. 

Molim da na određenu lokaciju po rasporedu dođete 15-tak minuta ranije kako bi mogli na vrijeme započeti s ispitom. 

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-EI

Na pisanje koncepta usmenog ispita danas (2.4.22.) u 13 sati u dvorani S-0, Savska c. 16, pozivaju se:
Marija Berečić
Mirna Labrović i
Laura Milek 

Zadaće se mogu vidjeti u isto vrijeme u Zavodu za termodinamiku, Savska cesta 16, pričekati ispred zavoda.

Predmetni nastavnik
Prof. dr. sc. Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT EI

Na ispitu 02.04.2022.  prijavljeni studenti su raspoređeni po dvoranama na sljedeći način:

1)  koncept usmenog ispita u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16 s početkom u 9:00 sati piše studentica Martina Bilokapić;  Usmeni ispit je odmah nakon koncepta.

2) pismeni ispit u dvorani MKV-20 na Marulićevom trgu 20 s početkom u 9,00 sati pišu svi ostali prijavljeni studenti.
Rezultati pismenog ispita objavit će se istoga dana u 12,30 sati na ovoj web stranici. Koncept usmenog ispita za studente koji zadovolje na pismenom piše se u 13 sati u dvorani S-P na Savskoj cesti 16. 

Molim da na određenu lokaciju po rasporedu dođete 15-tak minuta ranije kako bi na vrijeme mogli započeti s pisanjem. Molim također da se pridržate svih preporuka za socijalnu distancu te da na web stranici fakulteta: https://www.fkit.unizg.hr/ obavezno pročitate upute za provođenje ispita tijekom epidemije koronavirusa.

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT EI

Na ispitima 14.02.2022.  prijavljeni studenti su raspoređeni po dvoranama na sljedeći način:

1)  koncept usmenog ispita u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 s početkom u 7:30 sati pišu studenti Bruno Bušić, Ian Horvat, Monika Papić i Ramona Petko;  Usmeni ispit odmah nakon koncepta u dvorani S-0 .

2) pismeni ispit u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 s početkom u 9,00 sati pišu svi ostali prijavljeni studenti.

Rezultati pismenog ispita objavit će se istoga dana u 14 sati u dvorani S-1. Koncept usmenog ispita za studente koji zadovolje na pismenom ispitu piše se odmah u S-1. 

Molim da na određenu lokaciju po rasporedu dođete 15-tak minuta ranije kako bi na vrijeme mogli započeti s pisanjem. Molim također da se pridržate svih preporuka za socijalnu distancu te da na web stranici fakulteta: https://www.fkit.unizg.hr/ obavezno pročitate sve upute za provođenje ispita tijekom epidemije koronavirusa.

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-EI

Molimo vas da na web stranici fakulteta: https://www.fkit.unizg.hr/ obavezno pročitate sve upute za provođenje ispita tijekom epidemije koronavirusa.

II. kolokvij za studente koji su se prijavili pisat će se s početkom u 8,00 sati prema sljedećem rasporedu: 

- u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 studenti čija prezimena počinju slovima A do G 

- u dvorani MKV-19 na Marulićevom trgu 19 studenti čija prezimena počinju slovima H do Ž

Mole se studenti da dođu 15 minuta ranije na određenu lokaciju po rasporedu te da pričekaju ispred zgrade fakulteta dok po njih dođe asistent koji će ih prozvati i uputiti na određeno mjesto u dvorani. Molimo također da se pridržate svih preporuka za socijalnu distancu. 

Za pisanje kolokvija potrebno je donjeti košuljicu prema predlošku u direktoriju nastavni materijali, nekoliko praznih listova papira i pribor za pisanje te kalkulator. Dozvoljena je uporaba svih tiskanih i pisanih nastavnih materijala. 

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT EI

Od sutrašnjeg predavanja (07.prosinca 2021.) pa do kraja semestra na nastavi će nam biti potrebni dijagrami svojstava realnih radnih tvari (T,s dijagrami za H2O, NH3, N2+O2, CF2Cl2, te tablica 1 i h-d dijagram za vlažni zrak) kako su objavljeni na web stranici predmeta https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/dijagrami%5B1%5D.pdf.

Preporučam da ih kopirate na većem formatu papira (npr. A3) radi lakšeg očitavanja vrijednosti.

Sa sobom donesite i mekšu grafitnu olovku za obilježavanje točaka u dijagramu i mekanu gumicu.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-EI

Molimo vas da na web stranici fakulteta: https://www.fkit.unizg.hr/ obavezno pročitate sve upute za provođenje ispita tijekom epidemije koronavirusa.

I. kolokvij za studente koji su se prijavili pisat će se s početkom u 8,00 sati prema sljedećem rasporedu: 

- u dvorani MKV-19 na Marulićevom trgu 19 studenti čija prezimena počinju slovima A do Kr

- u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 studenti čija prezimena počinju slovima Ku do R 

u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16 studenti čija prezimena počinju slovima S do Š

u dvorani S-P na Savskoj cesti 16 studenti čija prezimena počinju slovima T do Z

Mole se studenti da dođu 15 minuta ranije na određenu lokaciju po rasporedu te da pričekaju ispred zgrade fakulteta dok po njih dođe asistent koji će ih prozvati i uputiti na određeno mjesto u dvorani. Molimo također da se pridržate svih preporuka za socijalnu distancu. 

Za pisanje kolokvija potrebno je donjeti košuljicu prema predlošku u direktoriju nastavni materijali, nekoliko praznih listova papira i pribor za pisanje te kalkulator. Dozvoljena je uporaba svih tiskanih i pisanih nastavnih materijala. 

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Kolegij “TEHNIČKA TERMODINAMIKA” Studij EKOINŽENJERSTVO, 3. godina/V. semestar

Poštovani kolege studenti kolegija TT EI

Kolokviji (parcijalni ispiti) pisat će se na Marulićevom trgu 19 i 20 u dvoranama MKV-19, MKM-19, MKV-20 i MKM-20 te po potrebi na Savskoj cesti 16 u dvoranama S-1,  S-P i S-0  u sljedećim terminima:

1. kolokvij u subotu,  27.  studenoga 2021. ,  od 08,00 do 10,00 sati

2. kolokvij u subotu,  22.  siječnja 2022.,  od 08,00 do 10,00 sati

Točan raspored studenata po dvoranama objavit će se neposredno prije kolokvija.

Za pisanje kolokvija potreban je 1 arak trgovačkog papira (presavinuti A3 format) - košuljica i barem 3 lista papira formata A4 za rješavanje zadataka. Svaki se zadatak rješava na posebnom listu.  Ne zaboravite donjeti pribor za pisanje (olovka, gumica) i računanje (kalkulator). Na kolokviju se smije koristiti sva raspoloživa literatura (knjige, skripta, bilježnice, zbirke zadataka), ali je najstrože zabranjena uporaba mobitela i drugih IT pomagala s mogućnostima slanja i primanja poruka u bilo kojem obliku .

1. kolokviju mogu pristupiti:
- svi novoupisani studenti koji uredno izvršavaju svoje obveze prema kolegiju (aktivno sudjeluju u nastavi prisustvovanjem na predavanju i seminaru i tjedno rješavaju i predaju domaće zadaće) kao i
- ostali studenti koji su stekli pravo na potpis temeljem izvršenja obveza prema kolegiju prethodnih akademskih godina

2. kolokvij mogu pisati studenti koji uredno izvršavaju svoje obveze prema kolegiju ili su 
već ranije stekli pravo na potpis,  uz uvjet da su na 1. kolokviju ostvarili najmanje 40 % bodova.

Prijave za kolokvije su obvezne i provodit će se tjedan dana prije kolokvija potpisom na prijavnom listu tijekom predavanja iz Tehničke termodinamike .

U Zagrebu, 12. listopada 2021.

Predmetni nastavnik:

Prof. dr. sc. Veljko Filipan

Kolegij: TEHNIČKA TERMODINAMIKA; Studij: EKOINŽENJERSTVO, 3. godina/V. semestar

Poštovani kolege studenti kolegija TT EI

Nastava iz kolegija započinje u ponedjeljak 04. listopada 2021. i odvijat će prema objavljenom rasporedu ponedjeljkom i utorkom, u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16.
Ostale informacije dane su u pdf dokumentu na  poveznici:  
https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/UVODNO_PREDAVANJE_TT_EI_za_web.pdf

Predavanja su obvezna za sve novoupisane studente, a odvijat će se u skladu s danim i objavljenim uputama. 

Studenti koji su stekli pravo na potpis iz kolegija prethodnih akademskih godina nemaju obvezu dolaska na predavanja, no smiju i preporuča se da dođu na predavanja. Ovi studenti više nemaju nikakve dodatne obveze prema kolegiju i mogu pristupiti parcijalnoj provjeri znanja (kolokviju) zajedno sa studentima koji su prvi put upisali kolegij.

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama slobodno se javite na mail adresu: vfilipan@fkit.hr

Demonstrator (student 5. godine Tomislav Jozinović) dežura ponedjeljkom od 17 do 18 sati u dvorani S-P na Savskoj cesti 16 (podrum lijevo do kraja, pa desno).

Vremenik pisanja kolokvija objavit će se na ovoj web stranici naknadno.

U Zagrebu, 01. listopada 2021.

Predmetni nastavnik:

Prof. dr. sc. Veljko Filipan

Na usmeni ispit (pisanje koncepta) dana 10.09.2021.  u 14,40 sati u dvoranu S-1 Savska cesta 16 pozivaju se:

1) Danijela Bićanić

2) Martina Bilokapić

3) Dino Rodić

4) Ivana Stojmilović

Pregled zadaća za ostale studente je u 17,00 u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16.

Predmetni nastavnik

prof. dr. sc. V. Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT EI

Na ispitima 10.09.2021.  prijavljeni studenti su raspoređeni po dvoranama na sljedeći način:

1)  koncept usmenog ispita u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 s početkom u 8:00 pišu svi studenti koji na ovom roku polažu ispit pred povjerenstvom;  Pismeni ispit za ove studente je u 9:00 sati u MKV-20, a usmeni ispit pred povjerenstvom u 14 sati u S-1.

2) pismeni ispit u dvorani MKV-20 na Marulićevom trgu 20 s početkom u 9,00 sati pišu svi prijavljeni studenti.

Rezultati pismenog ispita objavit će se na ovoj web stranici istoga dana do 14 sati.
Koncept usmenog ispita u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 odmah u 14 sati.

Molimo da na određenu lokaciju po rasporedu dođete 15-tak minuta ranije kako bi na vrijeme mogli započeti s pisanjem. Molimo također da se pridržate svih preporuka za socijalnu distancu te da na web stranici fakulteta: https://www.fkit.unizg.hr/ obavezno pročitate sve upute za provođenje ispita tijekom epidemije koronavirusa.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Na usmeni ispit (pisanje koncepta) dana 01.09.2021.  u 15,00 sati u dvoranu S-1 Savska cesta 16 pozivaju se:

1) Tamara Kopunić

2) Daniela Vasiljević

Pregled zadaća za ostale studente je u 15,00 u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16.

Predmetni nastavnik

prof. dr. sc. V. Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT EI

Dana 01.09.2021.  prijavljeni studenti su raspoređeni po dvoranama na sljedeći način:

1)  koncept usmenog ispita pišu studenti oslobođeni pismenog ispita u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 s početkom u 8:00.

2) Svi ostali studenti pišu pismeni ispit u dvorani MKM-19 na Marulićevom trgu 19 s početkom u 9,00 sati.

Rezultati pismenog ispita objavit će se na ovoj web stranici istoga dana do 15 sati.
Usmeni ispit u 15,30 u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16.

Molimo da na određenu lokaciju po rasporedu dođete 15-tak minuta ranije kako bi na vrijeme mogli započeti s pisanjem. Molimo također da se pridržate svih preporuka za socijalnu distancu te da na web stranici fakulteta: https://www.fkit.unizg.hr/ obavezno pročitate sve upute za provođenje ispita tijekom epidemije koronavirusa.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Na usmeni ispit dana 07.07.2021.  u 15,00 sati u dvoranu S-1 Savska cesta 16 pozivaju se:

1) A-na-Marija Božičković (uvjetno)

2) Ines Ćosić

3) Antonija Lazinica

4) Dino Rodić (Komisija)

5) Ana Šket (uvjetno)

Pregled zadaća za ostale studente je u 15,00 u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16.

Predmetni nastavnik

prof. dr. sc. V. Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT EI

Dana 07.07.2021. studenti su raspoređeni po dvoranama na sljedeći način:

1)  koncept usmenog ispita piše studentica Danijela Bićanić u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 s početkom u 7,30 sati.  Usmeni ispit odmah u 8 sati.

2) Ostali studenti pišu pismeni ispit s početkom u 9,00 sati na Marulićevom trgu u sljedećim dvoranama:

- u dvorani MKM-19 studenti čija prezimena počinju slovima B do L,

- u dvorani MKV-20  studenti čija prezimena počinju slovima R do V.

Rezultati pismenog ispita objavit će se na ovoj web stranici istoga dana do 14 sati.
Usmeni ispit i komisija u 14,15 u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16.

Molimo da na određenu lokaciju po rasporedu dođete 15-tak minuta ranije kako bi na vrijeme mogli započeti s pisanjem. Molimo također da se pridržate svih preporuka za socijalnu distancu te da na web stranici fakulteta: https://www.fkit.unizg.hr/ obavezno pročitate sve upute za provođenje ispita tijekom epidemije koronavirusa.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Na usmeni ispit dana 23.06.2021.  u 14,15 sati u dvoranu S-1 Savska cesta 16 pozivaju se:

1) Leo Bolješić (uvjetno)

2) Ana-Maria Božičković (komisija)

3) Aleksandra Brenko

4) Ana Šket

5) Nolla Todorović (komisija)

Pregled zadaća za ostale studente je u 14,30 u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16.

Predmetni nastavnik

prof. dr. sc. V. Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT EI

Dana 23.06.2021. ispit se piše s početkom u 9 sati na Marulićevom trgu kako je i objavljeno na web stranici fakulteta početkom lipnja.

Studenti su raspoređeni po dvoranama na sljedeći način:

u dvorani MKV-20 na Marulićevom trgu 20 koncept usmenog ispita piše studentica Katarina Muzica.

- u dvorani MKM-19 na Marulićevom trgu 19 pismeni ispit pišu studenti čija prezimena počinju slovima A do Ć,

- u dvorani MKM-20 na Marulićevom trgu 20 pismeni ispit pišu studentice H do V.

Molimo da na određenu lokaciju po rasporedu dođete 15-tak minuta ranije kako bi na vrijeme mogli započeti s pisanjem. Molimo također da se pridržate svih preporuka za socijalnu distancu te da na web stranici fakulteta: https://www.fkit.unizg.hr/ obavezno pročitate sve upute za provođenje ispita tijekom epidemije koronavirusa.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Pregled zadaća je u 13,30 u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16.

Predmetni nastavnik

prof.dr. sc. V. Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT EI

Ispit se dana 14.06.2021. piše na Marulićevom trgu s početkom u 9 sati kako je i objavljeno na web stranici fakulteta već početkom lipnja.

Možete svi prijavljeni studenti doći u dvoranu MKV-19 nešto prije 9 sati kako bi na vrijeme mogli započeti pisati.

Srdačan pozdrav

prof.V.Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-EI

Molim vas da na web stranici fakulteta: https://www.fkit.unizg.hr/ obavezno pročitate sve upute za provođenje ispita tijekom epidemije koronavirusa.

Rezultati ispita u subotu 10.04. - studenti po JMBAGu:

0015234597 ukupna ocjena dobar (3)

0125163952 ukupna ocjena vrlo dobar (4)

0125163973 ukupna ocjena vrlo dobar (4)

0125166202 ukupna ocjena dobar (3)

Studenti koji bi eventualno odgovarali za višu ocjenu mogu doći ponovno pisati koncept usmenog 
danas u utorak 13.04.2021. u 14 sati u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16.

Studenti koji nisu zadovoljili na pisanom dijelu ispita mogu doći na pregled zadaća
danas u utorak 13.04.2021. u 15 sati.

Studentica Ana-Marija Pitner dolazi na komisijski usmeni ispit danas u utorak 13.04.2021.
u 14 sati u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16.

Molim studente da pričekaju ispred zgrade fakulteta dok po njih dođe nastavnik koji će ih prozvati i uputiti na određeno mjesto u dvorani.  Molim također da se pridržate svih preporuka za socijalnu distancu. 

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-EI

Molim vas da na web stranici fakulteta: https://www.fkit.unizg.hr/ obavezno pročitate sve upute za provođenje ispita tijekom epidemije koronavirusa.

Studenti prijavljeni za pisanje ispita u subotu 10.02.2021. 
Dora Katarina Kovač, Antonija Lazinica i Dino Rodić
ispit pišu s početkom u 9 sati
 u dvorani MKV-19 na Marulićevom trgu 19. 

Studenti koji su temeljem ostvarenih rezultata na kolokvijima oslobođeni od pismenog ispita
Rafaela Coha, Katja Čemerin, Lukas Ištef i Ana-Marija Pitner
pišu koncept usmenog ispita u subotu 10.04.2021.  s početkom u 8 sati u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16.

Molimo studente da dođu 15-tak minuta ranije te da pričekaju ispred zgrade fakulteta dok po njih dođe nastavnik koji će ih prozvati i uputiti na određeno mjesto u dvorani. 
Molimo također da se pridržate svih preporuka za socijalnu distancu. 

Rezultati pisanog dijela ispita i koncept usmenog za studente koji prođu računski dio (zadatke) bit će
u utorak 13.04.2021. u 14 sati u dvorani S-1.  Usmeni ispit za sve studente odmah u nastavku.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Na usmeni ispit pozivaju se:

1. Ana Ćurić,

2. Marko Jajčević,

3. Pavo Jakešević,

4. Ivana Petrić,

5. Samanta Tomičić,

6. Dubravka Tavra

Usmeni dio ispita održat će se danas u 14.45 sati u dvorani S-1, Savska c. 16.

Ispit se može vidjeti danas od 14.40. Pričekati pred zavodom!

Prof. dr. sc. V. Filipan

U Zagrebu, 15. veljače 2021.

Poštovani kolege studenti kolegija TT-EI

Molimo vas da na web stranici fakulteta: https://www.fkit.unizg.hr/ obavezno pročitate sve upute za provođenje ispita tijekom epidemije koronavirusa.

Studenti koji su se prijavili za ispit u ponedjeljak 15.02.2021. ispit pišu s početkom u 9 sati u dvorani MKV-19 na Marulićevom trgu 19. 

Molimo studente da dođu 15-tak minuta ranije te da pričekaju ispred zgrade fakulteta dok po njih dođe nastavnik koji će ih prozvati i uputiti na određeno mjesto u dvorani. 
Molimo također da se pridržate svih preporuka za socijalnu distancu. 

Rezultati pisanog dijela ispita najkasnije do 14 sati isti dan na web stranici kolegija
i koncept usmenog za studente koji prođu računski dio (zadatke) odmah u 14,00 u dvorani S-1 .

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-EI

Molim vas da na web stranici fakulteta: https://www.fkit.unizg.hr/ obavezno pročitate sve upute za provođenje ispita tijekom epidemije koronavirusa.

II. kolokvij za studente koji su se prijavili pisat će se u subotu 23.01.2021. s početkom u 8,00 sati prema sljedećem rasporedu: 

- u dvorani MKV-19 na Marulićevom trgu 19 studenti čija prezimena počinju slovima B do Čem,

- u dvorani MKM-20 na Marulićevom trgu 20 studenti čija prezimena počinju slovima Čur do I,

- u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 studenti čija prezimena počinju slovima J do V 

Molim studente da dođu 15-tak minuta ranije na određenu lokaciju po rasporedu te da pričekaju ispred zgrade fakulteta dok po njih dođe asistent koji će ih prozvati i uputiti na određeno mjesto u dvorani. Molim također da se pridržate svih preporuka za socijalnu distancu. 

Po završetku pisanja kolokvija asistentima predajte košuljicu sa svim papirima i zadacima kolokvija te posebno komplet domaćih zadaća.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-EI

Domaće zadaće koje ste pisali tijekom semestra, a zbog održavanja nastave na daljinu niste ih mogli predati na fakultetu, donesite sa sobom prilikom dolaska na pisanje 2. kolokvija u subotu 23.01.2021. i predajte ih asistentima u dvorani gdje ćete pisati kolokvij.

Studenti koji ne dolaze pisati 2. kolokvij, zadaće također mogu donjeti na fakultet u subotu 23.01.2021. u vremenu od 8 do 10 sati i predati ih u Zavodu za termodinamiku, strojarstvo i energetiku, Savska cesta 16, prizemlje. 
Ukoliko  ovim studentima ne odgovara dolazak na fakultet u subotu 23.01. tada zadaće trebaju donjeti u Zavod za termodinamiku, strojarstvo i energetiku, Savska cesta 16, prizemlje, tijekom zadnjeg tjedna nastave (od ponedjeljka 25.01. do petka 29.01.) u dan kad inače planiraju doći na fakultet zbog drugih nastavnih obveza (kolokvija, vježbi i sl.). Ukoliko je tom prilikom Zavod zaključan, zadaće treba ostaviti kod portira na ulazu.

Predmetni nastavnik

prof.dr.sc. Veljko Filipan

Poveznica za današnje predavanje je https://connect.srce.hr/w2021-37933-3398/

Poštovani kolege studenti kolegija TT-EI

U skladu s odlukom FKIT-a predavanja i seminari do kraja semestra izvodit će se isključivo online koristeći platforme za dvosmjernu komunikaciju. Naša će se predavanja i dalje održavati preko virtualne sobe za webinare na poveznici: https://connect.srce.hr/w2021-37933-3398/

Predlažem da nastavu on-line održimo na sljedeći način:

1) - 12. predavanje i seminar u ponedjeljak 11. siječnja 2021. u vremenu od 13 do 17 sati (Kriogeni transformatori topline)

2) - 13. predavanje i seminar u ponedjeljak 18. siječnja 2021. u vremenu od 13 do 17 sati (Vlažni zrak)

3) - 14. predavanje i seminar u petak 22. siječnja 2021. u vremenu od 9 sati nadalje (neobavezno ponavljanje za 2. kolokvij - pitanja studenata) na poveznici https://connect.srce.hr/w2021-31933-3398/

4) - 15. predavanje i seminar u petak 29. siječnja 2021. u vremenu od 9 sati nadalje (neobvezna analiza rezultata 2. kolokvija) na poveznici https://connect.srce.hr/w2021-31933-3398/

Što se tiče domaćih zadaća njih i dalje redovito pišite poslije svakog prijeđenog poglavlja i zadaće  pripremite za predaju kod dolaska na fakultet.

Za potrebe konzultacija oko domaćih zadaća demonstratorica Suzana Kralj bit će Vam i dalje na raspolaganju u vrijeme njezine demonstrature utorkom od 17 do 18 sati on-line preko platforme Teams putem poveznice: 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a9f2eac470662438eb9f48c7538ffabbb%40thread.tacv2/General?groupId=a293ad65-32cf-4bf7-ba34-78f4c1728a9c&tenantId=db9d87d0-5632-489e-aaa0-b8e1f91cd345

Za 13. predavanje i seminar potrebno je imati isprintan (kopiran) h,d dijagram za vlažni zrak koji se nalazi na webu na poveznici: https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/dijagrami%5B1%5D.pdf.

Preporučam da sve dijagrame imate isprintane/kopirane na papiru veličine A3 radi lakšeg i točnijeg očitavanja! 

2. kolokvij održat će se kontaktno na fakultetu u subotu, 23. siječnja 2021. od 08,00 do 10,00 sati prema točnom rasporedu studenata po dvoranama koji će se objaviti neposredno prije kolokvija. U skladu s Uvodnim predavanjem i dosadašnjim obavijestima i dogovorima 2. kolokviju mogu pristupiti studenti koji su na 1. kolokviju postigli određeni prag bodova. Prijave studenata za 2. kolokvij su obvezne i provodit će se na nastavi 18.01. 2021.

Uz srdačan pozdrav.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-EI

Budući da nekim studentima ne odgovora termin predavanja u petak 11. prosinca zbog drugih nastavnih obveza, objavljujem usklađenu izmjenu termina on-line nastave sljedeći tjedan kako sljedi:

- 10. predavanje i seminar u ponedjeljak 07. prosinca u vremenu od 13 do 17 sati

- 11. predavanje i seminar u četvrtak 10. prosinca u vremenu od 11 do 15 sati

Predavanja će se i dalje održavati on-line preko virtualne sobe za webinare na poveznici:
 https://connect.srce.hr/w2021-37933-3398/

Molim da mi se na moj e-mail vfilipan@fkit.hr jave studenti kolegija TT-EI kojima neki od predloženih termina eventualno ne odgovara zbog drugih nastavnih obveza.

Za predavanje i seminar potrebno je imati kod sebe dijagrame realnih radnih tvari

Uz srdačan pozdrav.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-EI

U skladu s odlukom dekana FKIT-a nastava će se na Fakultetu od 30. studenoga do 23. prosinca 2020. održavati na daljinu. Predavanja i seminari izvodit će se isključivo online koristeći platforme za dvosmjernu komunikaciju.

Budući da nisam dobio novih odgovora na moje prethodne obavijesti predlažem da nastavu on-line održimo na sljedeći način:

1) - 9. predavanje i seminar u četvrtak 03. prosinca u vremenu od 8 do 12 sati

2) - 10. predavanje i seminar u četvrtak 10. prosinca u vremenu od 11 do 15 sati

3) - 11. predavanje i seminar u petak 11. prosinca u vremenu od 9 do 13 sati

Molim da mi se na moj e-mail vfilipan@fkit.hr do četvrtka 03. prosinca 2020. jave studenti kolegija TT-EI kojima neki od predloženih termina eventualno ne odgovara zbog drugih nastavnih obveza.

Što se tiče domaćih zadaća njih i dalje redovito pišite poslije svakog prijeđenog poglavlja. Zadaće  pripremite za predaju kad se vratimo na kontaktno odvijanje nastave na fakultetu.

Za potrebe konzultacija oko domaćih zadaća demonstratorica Suzana Kralj bit će na raspolaganju u vrijeme njezine demonstrature utorkom od 17 do 18 sati on-line preko platforme Teams putem poveznice: 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a9f2eac470662438eb9f48c7538ffabbb%40thread.tacv2/General?groupId=a293ad65-32cf-4bf7-ba34-78f4c1728a9c&tenantId=db9d87d0-5632-489e-aaa0-b8e1f91cd345

Do Božića i Nove godine, odn. do početka predavanja u siječnju trebat ćete riješiti domaće zadaće broj 9, 10, 11 i 12.

Naša će se predavanja u četvrtak 03. prosinca 2020. održati on-line preko virtualne sobe za webinare na poveznici:
 https://connect.srce.hr/w2021-37933-3398/

Za pristup i prvu prijavu u virtualnu sobu za webinare preko osobnog računala potrebno je instalirati Adobe Connect Add-in softver pa se preporuča da to učinete prije četvrtka 03.12.2020.

Za 9. predavanje i seminar potrebno je imati isprintane (kopirane) dijagrame realnih radnih tvari koji se nalaze na webu na poveznici: https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/dijagrami.pdf.

Preporučam da svaki dijagram isprintate/kopirate na papiru veličine A3 radi lakšeg i točnijeg očitavanja! 

Uz srdačan pozdrav.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-EI

Rezultati 1. kolokvija objavljeni su na web stranici:

https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/Rezultati_I._kolokvija_TT_EI_2020-21_za_web.pdf

Radi dogovora o eventualnoj promjeni rasporeda predavanja iz TT EI on-line molim vas da mi na moj e-mail vfilipan@fkit.hr pošaljete vaš tjedni raspored ili mi napišite dane u kojima bi mogli održati predavanje i seminar u jutarnjem terminu od 8 -12 sati jer je od jutra sustav za webinare najmanje opterećen.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-EI

Molim vas da na web stranici fakulteta: https://www.fkit.unizg.hr/ obavezno pročitate sve upute za provođenje ispita tijekom epidemije koronavirusa.

I. kolokvij za studente koji su se prijavili pisat će se s početkom u 8,00 sati prema sljedećem rasporedu: 

- u dvorani MKV-19 na Marulićevom trgu 19 studenti čija prezimena počinju slovima A do Jak,

- u dvorani MKV-20 na Marulićevom trgu 20 studenti čija prezimena počinju slovima Jo do Ž,

Mole se studenti da dođu barem 20 minuta ranije na određenu lokaciju po rasporedu te da pričekaju ispred zgrade fakulteta dok po njih dođe asistent koji će ih prozvati i uputiti na određeno mjesto u dvorani. Molimo također da se pridržate svih preporuka za socijalnu distancu. 

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Kolegij “TEHNIČKA TERMODINAMIKA” Studij EKOINŽENJERSTVO, 3. godina/V. semestar

Poštovani kolege studenti kolegija TT EI

Za pisanje 1. kolokvija u subotu 21.11.2020. od 8 do 10 sati prijavljeni su svi upisani studenti. Prijave su bile obvezujuće, pa s obzirom na problem malog broja mjesta po predavaonicama, ukoliko netko od prijavljenih ipak neće moći pristupiti kolokviju iz bilo kojih razloga, molimo da nam to svakako javi danas ili najkasnije sutra do 12 sati na mail vfilipan@fkit.hr . 

Točan raspored studenata po dvoranama objavit će se u petak poslije podne.

Za pisanje kolokvija potreban je 1 arak trgovačkog papira (presavinuti A3 format) - košuljica i barem 4 lista papira formata A4 za rješavanje zadataka. Svaki se zadatak rješava na posebnom listu. Ne zaboravite donjeti pribor za pisanje (olovka, gumica) i računanje (kalkulator). Na kolokviju se smije koristiti sva raspoloživa literatura (knjige, skripta, bilježnice, zbirke zadataka), ali je najstrože zabranjena uporaba mobitela i drugih suvremenih IT pomagala s mogućnostima slanja i primanja poruka u bilo kojem obliku .

U Zagrebu, 19. studenoga 2020.

Predmetni nastavnik:

Prof. dr. sc. Veljko Filipan

Kolegij “TEHNIČKA TERMODINAMIKA” Studij EKOINŽENJERSTVO, 3. godina/V. semestar

Poštovani kolege studenti kolegija TT EI

Kolokviji (parcijalni ispiti) pisat će se na Marulićevom trgu 19 i 20 u dvoranama MKV-19, MKM-19, MKV-20 i MKM-20 te po potrebi na Savskoj cesti 16 u dvoranama S-1, S-P i S-0  u sljedećim terminima:

1. kolokvij   u    subotu, 21. studenoga 2020. od 08,00 do 10,00 sati

2. kolokvij   u   subotu, 23. siječnja 2021. od 08,00 do 10,00 sati

Točan raspored studenata po dvoranama objavit će se neposredno prije kolokvija.

Za pisanje kolokvija potreban je 1 arak trgovačkog papira (presavinuti A3 format) - košuljica i barem 3 lista papira formata A4 za rješavanje zadataka. Svaki se zadatak rješava na posebnom listu. Ne zaboravite donjeti pribor za pisanje (olovka, gumica) i računanje (kalkulator). Na kolokviju se smije koristiti sva raspoloživa literatura (knjige, skripta, bilježnice, zbirke zadataka), ali je najstrože zabranjena uporaba mobitela i drugih suvremenih IT pomagala s mogućnostima slanja i primanja poruka u bilo kojem obliku .

1. kolokviju mogu pristupiti:
- svi upisani studenti koji uredno izvršavaju svoje obveze prema kolegiju (aktivno sudjeluju u nastavi prisustvovanjem na predavanju i seminaru i tjedno rješavaju i predaju domaće zadaće) kao i
- ostali studenti koji su stekli pravo na potpis temeljem izvršenja obveza prema kolegiju prethodnih akademskih godina

2. kolokvij mogu pisati studenti koji uredno izvršavaju svoje obveze prema kolegiju ili su 
već ranije stekli pravo na potpis,  uz uvjet da su na 1. kolokviju ostvarili najmanje 40 % bodova.

Prijave za kolokvije su obvezne i provodit će se tjedan dana prije kolokvija potpisom na prijavnom listu tijekom predavanja iz Tehničke termodinamike .

U Zagrebu, 12. listopada 2020.

Predmetni nastavnik:

Prof. dr. sc. Veljko Filipan

Kolegij: TEHNIČKA TERMODINAMIKA; Studij: EKOINŽENJERSTVO, 3. godina/V. semestar

Poštovani kolege studenti kolegija TT EI

Nastava iz kolegija započinje u ponedjeljak 05. listopada 2020. i odvijat će prema objavljenom rasporedu ponedjeljkom i utorkom, u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16.
Ostale informacije dane su u pdf dokumentu na  poveznici:  
https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/UVODNO_PREDAVANJE_TT_EI_za_web.pdf

Predavanja su obvezna za sve novoupisane studente, a odvijat će se u skladu s danim i objavljenim uputama. 

Studenti koji su stekli pravo na potpis iz kolegija prethodnih akademskih godina nemaju obvezu dolaska na predavanja, no smiju i preporuča se da dođu na predavanja. Ovi studenti više nemaju nikakve dodatne obveze prema kolegiju i mogu pristupiti parcijalnoj provjeri znanja (kolokviju) zajedno sa studentima koji su prvi put upisali kolegij.

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama slobodno se javite na mail adresu: vfilipan@fkit.hr

Demonstratorica (Suzana Kralj) dežura utorkom od 17 do 18 sati u dvorani S-P na Savskoj cesti 16 (podrum lijevo do kraja).

Vremenik pisanja kolokvija objavit će se na ovoj web stranici naknadno.

U Zagrebu, 02. listopada 2020.

Predmetni nastavnik:

Prof. dr. sc. Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-EI

Molim vas da na web stranici fakulteta: https://www.fkit.unizg.hr/ obavezno pročitate sve upute za provođenje ispita tijekom epidemije koronavirusa.

Pisani dio ispita održat će se s početkom u 8,00 sati u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16.

Rezultati pisanog ispita objavit će se istog dana na ovoj web stranici najkasnije do 14 sati.

Koncept usmenog za studente koji prođu računski dio (zadatke) bit će istog dana u 14,00 u dvorani S-1 .

Pregled zadaća za studente koji nisu zadovoljili na pisanom dijelu ispita bit će istog dana u četvrtak 17.09.2020. u 14,45 sati u Zavodu za termodinamiku. Pričekati vani na terasi ispred Zavoda uz pridržavanje svih preporuka za socijalnu distancu, studenti će se redom pozivati u Zavod.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Na usmeni ispit u četvrak 10.09.2020. u 14 sati u dvorani S-1 pozivaju se sljedeći studenti kolegija TT EI:

Marija Kuštro i Karla Plenča

 

Poštovani kolege studenti kolegija TT-EI

Molim vas da na web stranici fakulteta: https://www.fkit.unizg.hr/ obavezno pročitate sve upute za provođenje ispita tijekom epidemije koronavirusa.

Pisani dio ispita za sve prijavljene studente održat će se s početkom u 8,00 sati u dvorani MKV-20 na Marulićevom trgu 20.

Rezultati pisanog ispita objavit će se istog dana na ovoj web stranici najkasnije do 14 sati.

Koncept usmenog za studente koji prođu računski dio (zadatke) bit će istog dana u 14,00 u dvorani S-1  i S-P.

Pregled zadaća za studente koji nisu zadovoljili na pisanom dijelu ispita bit će istog dana u četvrtak 10.09.2020. u 14,45 sati ispred Zavoda za termodinamiku. Pričekati vani uz pridržavanje svih preporuka za socijalnu distancu: studenti će se redom pozivati u Zavod.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-EI

Molim vas da na web stranici fakulteta: https://www.fkit.unizg.hr/ obavezno pročitate sve upute za provođenje ispita tijekom epidemije koronavirusa.

Pisani dio ispita za sve prijavljene studente održat će se s početkom u 8,00 sati u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16.

Rezultati pisanog ispita objavit će se istog dana na ovoj web stranici najkasnije do 14 sati.

Koncept usmenog za studente koji prođu računski dio (zadatke) bit će istog dana u 14,00 u dvorani S-1  i S-P.

Pregled zadaća za studente koji nisu zadovoljili na pisanom dijelu ispita bit će istog dana u utorak 01.09.2020. u 14,45 sati ispred Zavoda za termodinamiku. Pričekati vani uz pridržavanje svih preporuka za socijalnu distancu: studenti će se redom pozivati u Zavod.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-EI

Molim vas da obavezno pročitate upute za provođenje ispita na web stranici: https://www.fkit.unizg.hr/_news/43223/Upute_COVID-19_5-6-2020.pdf .

Studenti koji polažu samo usmeni dio ispita koncept pišu s početkom u 8,00 sati u dvorani MKV-20 na Marulićevom trgu 20.  Nastavak usmenog u 16 sati u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16.

Pisani dio ispita za sve ostale studente koji su prijavili ispit održat će se s početkom u 8,00 sati u dvorani MKV-19 na Marulićevom trgu 19.

Rezultati pisanog ispita u 13,50 sati ispred Zavoda, Savska cesta 16.  Koncept usmenog ispita u 14,00 sati u dvorani S-1 .

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-EI

Molim vas da obavezno pročitate upute za provođenje ispita na web stranici: https://www.fkit.unizg.hr/_news/43223/Upute_COVID-19_5-6-2020.pdf .

Studenti koji polažu samo usmeni dio ispita koncept pišu s početkom u 8,00 sati u dvorani MKV-20 na Marulićevom trgu 20.  Nastavak usmenog u 9 sati u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16.

Pisani dio ispita za sve ostale studente koji su prijavili ispit održat će se s početkom u 8,00 sati u dvorani MKV-19 na Marulićevom trgu 19.

Rezultati pisanog ispita u 12,55 sati ispred Zavoda, Savska cesta 16.  Usmeni ispit u 13,00 u dvorani S-P .

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-EI

Obavezno pročitati upute za provođenje ispita na web stranici: https://www.fkit.unizg.hr/_news/43223/Upute_COVID-19_5-6-2020.pdf .

Pisani dio ispita za sve studente koji su prijavili ispit održat će se s početkom u 8,00 sati u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16.
Rezultati pisanog ispita u 11,40 sati ispred Zavoda, Savska cesta 16.  Koncept Usmenog ispita u dvorani S-P .

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-EI

Studenti koji pristupaju samo usmenom ispitu koncept usmenog ispita pišu u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16 s početkom u 7,45 sati 

Pisani dio ispita održat će se u dvorani MKV-19 (Marulićev trg 19) s početkom u 9,00 sati.
Rezultati pisanog ispita u 14 sati u Zavodu, Savska cesta 16.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT EI

Rezultati, analiza i pregled zadaća II. kolokvija iz Tehničke termodinamike bit će isključivo u petak 24.01.2020. u 7,30 sati u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16.

Predmetni nastavnik:

prof.dr.sc.V.Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-EI

Studenti koji su se prijavili za pisanje II. kolokvija raspoređeni su u dvorani MKV-19 (Marulićev trg 19).

Mole se studenti da dođu ispred dvorane desetak minuta prije 18 sati kako bi se na vrijeme mogli smjestiti i započeti s pisanjem.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT EI

Rezultati i analiza I. kolokvija iz Tehničke termodinamike predviđeni su za 1. sat nastave u ponedjeljak 09.12.2019.

Zadaće će se moći pregledati pod pauzama.

Predmetni nastavnik:

prof.dr.sc.V.Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT EI

U ponedjeljak 02.12.2019. pišete kolokvij u vremenu od 18 do 20 sati zajedno sa studentima smjera KI. 
Namjera mi je prije samog kolokvija omogućiti svim studentima jednaku mogućnost za razjašnjenja eventualnih nedoumica oko gradiva obuhvaćenog kolokvijem. Predlažem stoga da se predavanja i seminari održe zajedno u terminu nastave TT KI u ponedjeljak 02.12.2019. neposredno prije kolokvija u vremenu od 14 do 18 sati.  Zbog toga se taj tjedan nastava neće održati u vašim terminima u ponedjeljak 02.12. i utorak 03.12.

Dio nastave u ponedjeljak 02.12. bit ću na raspolaganju za sva vaša pitanja. Jedan dio nastave zamišljen je da bude u malo izmijenjenom (ležernijem) obliku kako bi bili odmoreniji za pisanje kolokvija, a takav vid nastave moguć je jedino u dvorani MKV-19 koja ima takve tehničke mogućnosti pa je to još jedan od razloga za promjenu rasporeda. Također nastavu u ponedjeljak ćemo završiti  nešto ranije kako bi se mogli malo opustiti i na vrijeme doći u dvoranu gdje ćete biti raspoređeni za pisanje kolokvija. Raspored pisanja kolokvija po dvoranama objavit ću vam na samoj nastavi.

Ukoliko netko od studenata neće moći doći na nastavu po ovom izmijenjenom rasporedu molim da mi to svakako javi povratnim e-mailom na vfilipan@fkit.hr.  

Radi organizacijskih razloga (velikog broja studenata na ovom kolokviju) također molim da se svakako mailom jave i studenti koji su prijavljeni za kolokvij, a koji ipak neće moći pristupiti kolokviju.

Uz ispriku na kasnom javljanju srdačno vas pozdravljam.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc. Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT EI

Za nastavu u ponedjeljak 25.11.2019. potrebno je obavezno donjeti dijagrame svojstava realnih radnih tvari (T-s dijagrami za H2O, N2+O2, R-12, NH3 i h-d dijagram za vlažni zrak), dva trokuta (ili trokut i ravnalo) te meku olovku (npr. B2) i gumicu. Dijagrami se mogu nabaviti u kopiraonici na Marulićevom trgu 19. Preporuča se da dijagrami budu u uvećanom mjerilu na papirima A3 formata radi preglednosti i lakšeg očitanja.

Predmetni nastavnik

prof.dr.sc. Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT EI

Zbog neizostavnih obveza predmetnog nastavnika u prijepodnevnim satima u ponedjeljak 18.11.2019. i u poslijepodnevnim satima u utorak 19.11.2019., predavanje i seminar iz Tehničke termodinamike za EI neće se održati prema uobičajenom tjednom rasporedu.

Umjesto toga predavanja će iznimno biti u ponedjeljak 18.11.2019. zajedno s grupom TT-KI u vremenu od 14 do 16 sati u dvorani MKV-19 na Marulićevom trgu 19.
Odmah nakon predavanja u ponedjeljak 18.11.2019. zajedno s grupom TT-KI održat će se i seminar u vremenu od 16 do 18 sati u istoj dvorani MKV-19 na Marulićevom trgu 19.

Ukoliko netko od studenata neće moći doći na nastavu molim da to svakako javi povratnim e-mailom na vfilipan@fkit.hr .

Uz ispriku na kasnom javljanju srdačno vas pozdravljam

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc. Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT EI

Zbog neizostavnih obveza predmetnog nastavnika u prijepodnevnim satima u ponedjeljak 21.10.2019., predavanje iz Tehničke termodinamike za EI neće se održati u ponedjeljak 21.10.2019. od 8 do 10 sati nego zajedno s grupom TT-KI isti dan (ponedjeljak 21.10.2019.) od 14 do 16 sati u dvorani MKV-19 na Marulićevom trgu 19. Odmah nakon predavanja održat će se i seminar od 16 do 18 sati.

Ukoliko netko od studenata neće moći doći na nastavu molim da to svakako javi povratnim e-mailom na vfilipan@fkit.hr .

Uz ispriku na kasnom javljanju srdačno vas pozdravljam

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc. Veljko Filipan

Kolegij “TEHNIČKA TERMODINAMIKA” Studij EKOINŽENJERSTVO, 3. godina/V. semestar

Poštovani kolege studenti kolegija TT EI

Kolokviji (parcijalni ispiti) pisat će se na Marulićevom trgu 19 i 20 u dvoranama MKV-19, MKM-19, MKV-20 i MKM-20 te po potrebi na Savskoj cesti 16 u dvoranama S-1, S-P i S-0  u sljedećim terminima:

1. kolokvij   u    ponedjeljak, 02. prosinca 2019. od 18,00 do 20,00 sati

2. kolokvij   u   ponedjeljak, 20. siječnja 2020. od 18,00 do 20,00 sati

Točan raspored studenata po dvoranama objavit će se neposredno prije kolokvija.

Za pisanje kolokvija potreban je 1 arak trgovačkog papira (presavinuti A3 format) - košuljica i barem 4 lista papira formata A4 za rješavanje zadataka. Svaki se zadatak rješava na posebnom listu. Ne zaboravite donjeti pribor za pisanje (olovka, gumica) i računanje (kalkulator). Na kolokviju se smije koristiti sva raspoloživa literatura (knjige, skripta, bilježnice, zbirke zadataka), ali je najstrože zabranjena uporaba mobitela i drugih suvremenih IT pomagala s mogućnostima slanja i primanja poruka u bilo kojem obliku .

1. kolokviju mogu pristupiti:
- svi upisani studenti koji uredno izvršavaju svoje obveze prema kolegiju (aktivno sudjeluju u nastavi prisustvovanjem na predavanju i tjedno rješavaju domaće zadaće) kao i
- ostali studenti koji su stekli pravo na potpis temeljem izvršenja obveza prema kolegiju prethodne akademske godine

2. kolokvij mogu pisati studenti koji uredno izvršavaju svoje obveze prema kolegiju ili su 
već ranije stekli pravo na potpis,  uz uvjet da su na 1. kolokviju ostvarili najmanje 40 % bodova.

Prijave za kolokvije su obvezne i provodit će se tjedan dana prije kolokvija potpisom na prijavnom listu tijekom predavanja iz Tehničke termodinamike .

U Zagrebu, 10. listopada 2019.

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc. Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-EI

Studenti koji pristupaju ispitu pred povjerenstvom (komisija) koncept usmenog ispita pišu u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 s početkom u 7,30 sati 

Pisani dio ispita za sve studente koji su prijavili ispit održat će se s početkom u 9,00 sati 
u dvorani MKV-20 na Marulićevom trgu 20. 

Rezultati pisanog ispita u 14 sati u Zavodu, Savska cesta 16. 

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-EI

Pisani dio ispita održat će se u dvorani MKV-20 s početkom u 9,00 sati. Rezultati u 14 sati u Zavodu, Savska cesta 16 (koncept usmenog odmah).

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-EI

Studenti koji pristupaju samo usmenom ispitu koncept usmenog ispita pišu u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 s početkom u 7,00 sati 

Pismeni dio ispita održat će se u dvorani MKV-20 s početkom u 9,00 sati. Rezultati pismenog u 13 sati u Zavodu, Savska cesta 16 (koncept usmenog odmah).

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-EI

Studenti koji pristupaju samo usmenom ispitu i studenti koji polažu ispit pred povjerenstvom koncept usmenog ispita pišu u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 s početkom u 7,30 sati 

Pismeni dio ispita održat će se u dvorani MKV-20 s početkom u 9,00 sati. Rezultati pismenog u 13 sati u Zavodu, Savska cesta 16 (koncept usmenog odmah).

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-EI

Pismeni dio ispita održat će se u dvorani MKV-19 s početkom u 9,00 sati.
Rezultati pismenog u 13 sati u Zavodu, Savska cesta 16 (koncept usmenog odmah).

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-EI

Pismeni dio ispita održat će se u dvorani MKV-19 s početkom u 8,00 sati.
Rezultati pismenog u 12 sati u Zavodu, Savska cesta 16 (koncept usmenog odmah).

Studenti koji pristupaju samo usmenom ispitu (Jambrošić, Keran i Vujasinović) koncept usmenog ispita pišu u dvorani S-P na Savskoj cesti 16 s početkom u 8,00 sati 

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-EI

Pismeni dio ispita održat će se u dvorani MKV-20 s početkom u 9,00 sati.
Rezultati pismenog u 14 sati u Zavodu, Savska cesta 16 (koncept usmenog odmah).

Studenti koji pristupaju samo usmenom ispitu koncept usmenog ispita pišu u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 s početkom u 7,30 sati 

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT EI

Rezultati I. i II. kolokvija iz Tehničke termodinamike EI objavljeni su na web stranici predmeta u direktoriju nastavni materijali. 

Analiza rezultata 2. kolokvija i pregled zadaća bit će isključivo u srijedu 23. 01. 2019. u 8,00 sati u predavaonici S-P2 na Savskoj cesti 16 /podrum.

Predmetni nastavnik:

prof.dr.sc. V. Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-EI

Studenti koji su se prijavili za pisanje II. kolokvija raspoređeni su u dvorani MKM-19 (Marulićev trg 19)

Mole se studenti da dođu ispred dvorane desetak minuta prije 18 sati kako bi se na vrijeme mogli smjestiti i započeti s pisanjem.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Rezultati I. kolokvija iz Tehničke termodinamike i analiza kolokvija predviđeni su za 1. sat nastave u ponedjeljak 10.12.2018.

Zadaće će se moći pregledati pod pauzama.

Predmetni nastavnik:

prof.dr.sc.V.Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-EI

Studenti koji su se prijavili za pisanje I. kolokvija raspoređeni su po dvoranama prema abecednom redu na sljedeći način: 

1) od A do K - u dvorani MKM-20 (Marulićev trg 20)

2) od L do Ž - u dvorani S-P (Savska cesta 16)

Mole se studenti da dođu ispred dvorana desetak minuta prije 18 sati kako bi se na vrijeme mogli smjestiti i započeti s pisanjem.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT

Podsjećam da je za 19. 11. 2018. potrebno riješiti 6. i 7. domaću zadaću.

Predmetni nastavnik:

Prof. dr. sc. Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-EI

Kako bi vam omogućili dodatne konzultacije za lakše i bolje svladavanje gradiva, tijekom ovog zimskog semestra demonstrator će biti na raspolaganja za sva vaša pitanja, na Marulićevom trgu 20 u dvorani MKM-20 (I. kat lijevo) petkom u vremenu od 8 do 9 sati .

Predmetni nastavnik:

Prof. dr. sc. Veljko Filipan

Kolegij “TEHNIČKA TERMODINAMIKA” Studij EKOINŽENJERSTVO, 3. godina/V. semestar

Poštovani kolege studenti kolegija TT EI

U okviru nastave predviđene su domaće zadaće radi provjere usvojenog gradiva nakon svake cjeline. Preporuča se najprije proučiti gradivo izneseno na predavanjima i seminarima te nakon toga samostalno riješiti domaće zadaće. Zadaće treba uredno napisati na A4 formatu papira te uložiti u košuljicu (presavinuti A3 format papira) s imenom i prezimenom te studijem napisanim na prvoj stranici i svakom listu. Zadaće se predaju ponedjeljkom prije početka predavanja u dvorani MKV-19 - staviti ih na katedru u vremenu između 14,00 i 14,15 sati.

Zadaće će se zadavati putem web stranice kolegija u repozitoriju na poveznici https://www.fkit.unizg.hr/predmet/tehter_b/nastavni_materijali

Prvu domaću zadaću treba predati u ponedjeljak 15.10.2018.

U Zagrebu, 06. listopada 2018.

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc. Veljko Filipan

Kolegij “TEHNIČKA TERMODINAMIKA” Studij EKOINŽENJERSTVO, 3. godina/V. semestar

Poštovani kolege studenti kolegija TT EI

Kolokviji (parcijalni ispiti) pisat će se na Marulićevom trgu 19 i 20 u dvoranama MKV-19, MKM-19, MKV-20 i MKM-20 te po potrebi na Savskoj cesti 16 u dvoranama S-1, S-P i S-0  u sljedećim terminima:

1. kolokvij   u    ponedjeljak, 03. prosinca 2018. od 18,00 do 20,00 sati

2. kolokvij   u   ponedjeljak, 21. siječnja 2019. od 18,00 do 20,00 sati

Točan raspored studenata po dvoranama objavit će se neposredno prije kolokvija.

Za pisanje kolokvija potreban je 1 arak trgovačkog papira (presavinuti A3 format) - košuljica i barem 4 lista papira formata A4 za rješavanje zadataka. Svaki se zadatak rješava na posebnom listu. Na kolokviju se smije koristiti sva raspoloživa literatura (knjige, skripta, bilježnice, zbirke zadataka) pribor za pisanje (olovka, gumica) i kalkulator. Uporaba mobitela i drugih suvremenih IT pomagala s mogućnostima slanja i primanja poruka u bilo kojem obliku najstrože je zabranjena.

1. kolokviju smiju pristupiti:
- svi upisani studenti koji uredno izvršavaju svoje obveze prema kolegiju (sudjeluju u nastavi te izrađuju i na vrijeme predaju domaće zadaće) kao i
- ostali studenti koji su stekli pravo na potpis temeljem izvršenja obveza prema kolegiju prethodne akademske godine i koji su se do 31.10.2018. javili radi priznavanja prava na potpis u ovoj akademskoj godini

2. kolokvij mogu pisati studenti koji na 1. kolokviju ostvare najmanje 40 % bodova.

Prijave za kolokvije su obvezne i provodit će se tjedan dana prije kolokvija tijekom predavanja iz Tehničke termodinamike potpisom na prijavnom listu.

U Zagrebu, 06. listopada 2018.

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc. Veljko Filipan

Studenti koji su stekli pravo na potpis iz kolegija TEHNIČKA TERMODINAMIKA EI prethodne akademske godine trebaju se radi evidencije priznavanja potpisa javiti predmetnom nastavniku ponedjeljkom u 14,00 sati u velikoj predavaonici MKV19 na Marulićevom trgu 19 ili utorkom u 8,00 sati u Zavodu za termodinamiku strojarstvo i energetiku, Savska cesta 16, najkasnije do 31. listopada 2018. 

Priznavanjem potpisa ovi studenti više nemaju nikakve obaveze prema kolegiju, no smiju dolaziti na nastavu i pristupiti parcijalnoj provjeri znanja (kolokviju) zajedno sa studentima koji su prvi put upisali kolegij pod istim uvjetima.

U Zagrebu, 06. listopada 2018.

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-EI

Pismeni dio ispita održat će se s početkom u 11,30 sati u dvorani MKV-19 na Marulićevom trgu 19 . 
Rezultati pismenog u 15 sati u Zavodu, Savska cesta 16 (koncept usmenog odmah).

Studenti koji pristupaju ispitu pred povjerenstvom (Al-Mufleh, Bićanić i Mohorić)
koncept usmenog ispita pišu u dvorani SP na Savskoj cesti 16 s početkom u 8,00 sati 

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-EI

Pismeni dio ispita s početkom u 11,30 sati piše se u dvorani MKV-19 na Marulićevom trgu 19.

Rezultati pismenog u 15 sati u Zavodu, Savska cesta 16 (koncept usmenog odmah).

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Pismeni ispit je u dvorani MKV-19 s početkom u 9 sati.

 

Poštovani kolege studenti kolegija TT-EI

Konzultacije kod prof. V.Filipana sljedeći tjedan održat će se u ponedjeljak 09.07.2018 u 8,00 sati umjesto u utorak 10.07.2018. 

Poštovani kolege studenti kolegija TT-EI

Pismeni dio ispita održat će se s početkom u 9,00 sati prema sljedećem rasporedu: 
u dvorani MKV-19 na Marulićevom trgu 19 studenti čija prezimena počinju slovima A do P
u dvorani MKV-20 na Marulićevom trgu 20 studenti čija prezimena počinju slovima R do Ž

Rezultati pismenog ispita u 14 sati u Zavodu ZTSE na Savskoj cesti 16 (koncept usmenog odmah).

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-EI

Pismeni dio ispita održat će se u dvorani MKV-19 na Marulićevom trgu 19 s početkom u 9,00 sati. 
Rezultati pismenog ispita u utorak 19.06.2018. u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 s početkom u 7,30 sati (koncept usmenog odmah).

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-EI

Pismeni dio ispita održat će se u dvorani MKV-19 na Marulićevom trgu 19 s početkom u 8,00 sati. 
Rezultati pismenog u 11 sati u Zavodu, Savska cesta 16 (koncept usmenog odmah).

Studenti koji pristupaju samo usmenom ispitu koncept usmenog ispita pišu u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16 s početkom u 7,30 sati 

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-EI

Zbog obveza predmetnog nastavnika dana 03.04.2018. konzultacije će se iznimno održati u 9,00 sati 
(
umjesto u 8,00 sati). 

Predmetni nastavnik:

prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT - EI

Zbog bolesti predmetnog nastavnika dana 06.03.2018. neće se održati konzultacije i neće se davati potpisi.

Sljedeće konzultacije i potpisi bit će u utorak 13.03.2018. u 8,00 sati.

Predmetni nastavnik:

prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-EI

Pismeni dio ispita održat će se u dvorani MKV-19 s početkom u 9,00 sati kako je i objavljeno u rasporedu ispita. Rezultati pismenog u 14 sati u Zavodu, Savska cesta 16 (koncept usmenog odmah).

Studenti koji pristupaju samo usmenom ispitu (Bukarica, Cingesar) koncept usmenog ispita pišu u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 s početkom u 7,30 sati 

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT - EI

Rezultati II. kolokvija iz Tehničke termodinamike i analiza kolokvija bit će u ponedjeljak 29.01.2018. u 8,00 sati u predavaonici S1 na Savskoj cesti 16.

Predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. V. Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-EI

Mole se studenti koji su se prijavili za pisanje II. kolokvija da dođu ispred dvorane MKV-19  desetak minuta prije 17 sati kako bi se na vrijeme mogli smjestiti i započeti s pisanjem.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-EI

Studenti koji su se prijavili za pisanje I. kolokvija tijekom proteklog tjedna raspoređeni su po dvoranama prema abecednom redu na sljedeći način: 

1) od Al-Mufleh do Bukarica - u dvorani MKM-19 (Marulićev trg 19)

2) od Bule do Đerek - u dvorani MKM-20 (Marulićev trg 20)

3) od Gavran do Žuža - u dvorani MKV-20 (Marulićev trg 20). 

Mole se studenti da dođu ispred dvorana desetak minuta prije 17 sati kako bi se na vrijeme mogli smjestiti i započeti s pisanjem.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Zbog učestalih upita studenata kojima indeksi još nisu gotovi, krajnji rok za prijenos potpisa odgađa se do daljnjega dok svi indeksi ne budu zgotovljeni.

U Zagrebu, 31. listopada 2017.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc. Veljko Filipan

Studij EKOINŽENJERSTVO, 3. godina/V. semestar

Kolegij “TEHNIČKA TERMODINAMIKA

 

Poštovani kolege studenti kolegija TT EI

Kolokviji (parcijalni ispiti) pisat će se na Marulićevom trgu u dvoranama MKV-19, MKM-19 i MKV-20 te po potrebi na Savskoj cesti u dvorani S-1  u sljedećim terminima:

1. kolokvij   u    srijeda, 06. prosinca 2017. od 17,00 do 19,00 sati

2. kolokvij   u    srijeda, 24. siječnja 2018. od 17,00 do 19,00 sati

Točan raspored studenata po dvoranama objavit će se neposredno prije kolokvija.

Za pisanje kolokvija potreban je 1 arak trgovačkog papira (presavinuti A3 format) - košuljica i barem 4 lista papira formata A4 za rješavanje zadataka. Svaki se zadatak rješava na posebnom listu. Na kolokviju se smije koristiti sva raspoloživa literatura (knjige, skripta, bilježnice, zbirke zadataka) pribor za pisanje (olovka, gumica) i kalkulator. Uporaba mobitela i drugih suvremenih IT pomagala u bilo koje svrhe strogo je zabranjena.

1. kolokviju smiju pristupiti svi upisani studenti koji uredno izvršavaju svoje obveze prema kolegiju (sudjeluju u nastavi te izrađuju i na vrijeme predaju domaće zadaće) kao i studenti koji u indeksu imaju preneseni potpis temeljem izvršenja obveza prema kolegiju ranijih akademskih godina.

2. kolokvij mogu pisati studenti koji na 1. kolokviju ostvare najmanje 40 % bodova.

Prijave za kolokvije su obvezne i provodit će se tjedan dana prije kolokvija tijekom predavanja iz Tehničke termodinamike potpisom na prijavnom listu.

U Zagrebu, 16. listopada 2017.

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc. Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT

U skladu s razgovorom tijekom nastave u ponedjeljak 09.10.2017. predlažem termin za odradu nastave
u srijedu 18.10.2017. u dvorani MKV-19 i s početkom u 16 sati.

Naime, uvidom u raspoloživost ove velike dvorane i studijske obveze studenata proizašao je ovaj termin kao zadovoljavajući za sve studente i sve smjerove. Ukoliko ipak ima studenata kojima ovaj termin eventualno ne odgovara zbog ostalih nastavnih obveza, molim da se oni što prije jave s obrazloženjem.

Konačan dogovor o odradi sljedi na nastavi u ponedjeljak 16.10.2017.

U Zagrebu, 11.10.2017.

Predmetni nastavnik

prof. dr. sc. Veljko Filipan

OBAVIJEST za studente koji imaju potpis iz ranijih godina

Studenti koji u indeksu imaju potpis iz kolegija TEHNIČKA TERMODINAMIKA KI iz ranijih akademskih godina dužni su se radi evidencije i prijenosa potpisa javiti predmetnom nastavniku ponedjeljkom u 14,00 sati u velikoj predavaonici MKV19 na Marulićevom trgu 19 ili utorkom u 8,00 sati na Zavodu za termodinamiku strojarstvo i energetiku, Savska cesta 16, najkasnije do 31. listopada 2017.

Prijenosom potpisa ovi studenti više nemaju nikakve obaveze prema kolegiju, no smiju dolaziti na nastavu i pristupiti parcijalnoj provjeri znanja (kolokviju) zajedno sa studentima koji su prvi put upisali kolegij i pod istim uvjetima.

Nakon 31. listopada 2017. potpisi se više neće prenositi.

U Zagrebu, 02. listopada 2017.

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-EI

Pismeni dio ispita održat će se u dvorani S-1 s početkom u 9,00 sati kako je i objavljeno u rasporedu ispita. Rezultati pismenog i usmeni ispit isti dan u 13 sati u Zavodu, Savska cesta 16.  

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-EI

Pismeni dio ispita održat će se u dvorani MKV-20 s početkom u 9,00 sati kako je i objavljeno u rasporedu ispita. Rezultati pismenog i usmeni ispit isti dan u 13 sati u Zavodu, Savska cesta 16.  

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-EI

Pismeni dio ispita održat će se u dvorani MKV-19 s početkom u 9,00 sati kako je i objavljeno u rasporedu ispita. Rezultati pismenog i usmeni ispit isti dan u 16 sati u Zavodu, Savska cesta 16.  

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-EI

Pismeni dio ispita održat će se u dvorani MKV-20 s početkom u 9,00 sati kako je i objavljeno u rasporedu ispita. Rezultati pismenog 29.06.2017. u 7,30 sati u Zavodu, Savska cesta 16. Studenti koji prođu na pismenom ispitu (i studenti koji pristupaju komisijskom ispitu) koncept usmenog ispita pišu 29.06.2017. u dvorani S-1 s početkom u 7,45 sati 

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-EI

Pismeni dio ispita održat će se u dvorani MKV-20 s početkom u 9,00 sati kako je i objavljeno u rasporedu ispita. Rezultati pismenog u 12 sati u Zavodu, Savska cesta 16 (usmeni odmah).

Studenti koji pristupaju samo usmenom ispitu koncept usmenog ispita pišu u dvorani MKV-19 s početkom u 8,00 sati 

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Pismeni dio ispita održat će se u subotu 08.04.2017. u dvorani MKV-19 s početkom u 8,00 sati kako je i objavljeno u rasporedu ispita.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-EI

Pismeni dio ispita održat će se u četvrtak 16.02.2017. u dvorani MKV-20 s početkom u 9,00 sati kako je i objavljeno u rasporedu ispita.

Studenti koji pristupaju samo usmenom ispitu koncept usmenog ispita pišu u četvrtak 16.02.2017. u dvorani S-1 s početkom u 8,00 sati također u skladu s ranijom najavom. 

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT -EI

Rezultati II. kolokvija iz Tehničke termodinamike i analiza kolokvija bit će u ponedjeljak 30.02.2017. u 8,00 sati u predavaonici S0 na Savskoj cesti 16.

Predmetni nastavnik:

prof.dr.sc.V.Filipan

Rezultati I. kolokvija iz Tehničke termodinamike i analiza kolokvija predviđeni su za 1. sat nastave u ponedjeljak 12.12.2016.

Zadaće će se moći pregledati pod pauzama.

Predmetni nastavnik:

prof.dr.sc.V.Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-EI

Svi studenti koji su se prijavili za pisanje I. kolokvija tijekom proteklog tjedna pišu kolokvij u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16.

Mole se studenti da dođu ispred dvorane nešto prije 18 sati kako bi se na vrijeme mogli smjestiti i započeti s pisanjem.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija Tehnička termodinamika EI

Na nastavu u ponedjeljak 05.12.2016. potrebno je donjeti toplinske tablice i dijagrame (T,s dij. za H2O, NH3, N2+O2, CF2Cl2) kopirane na formatu A3 radi bolje preglednosti te mekanu olovku (B2) i gumicu, 1 do 2 trokuta i dulje ravnalo (30 cm).

Studenti bez adekvatnog pribora neće moći aktivno sudjelovati na nastavi.

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc. Veljko Filipan

Studij EKOINŽENJERSTVO, 3. godina/V. semestar

Kolegij “TEHNIČKA TERMODINAMIKA

 

Poštovani kolege studentui kolegija TT EI

Kolokviji (parcijalni ispiti, pisane provjere znanja iz pojedinih dijelova gradiva) održavat će se na Marulićevom trgu 19 i 20 u dvoranama MKV-19, MKM-19 i MKV-20 te po potrebi na Savskoj cesti 16 u dvorani S-1
u sljedećim terminima:

1. kolokvij   u    utorak, 06. prosinca 2016. od 18,00 do 20,00 sati

2. kolokvij   u    utorak, 24. siječnja 2017. od 17,00 do 19,00 sati

Točan raspored studenata po dvoranama objavit će se neposredno prije kolokvija.

Za pisanje kolokvija potreban je 1 arak trgovačkog papira (presavinuti A3 format) - košuljica i barem 4 lista papira formata A4 za rješavanje zadataka. Svaki se zadatak rješava na posebnom listu. Na kolokviju se smije koristiti sva raspoloživa literatura (knjige, skripta, bilježnice, zbirke zadataka) pribor za pisanje (olovka, gumica) i kalkulator. Uporaba mobitela u bilo koje svrhe strogo je zabranjena.

1. kolokviju smiju pristupiti svi upisani studenti koji uredno izvršavaju svoje obveze prema kolegiju (sudjeluju u nastavi te izrađuju i na vrijeme predaju domaće zadaće) kao i studenti koji u indeksu imaju preneseni potpis temeljem izvršenja obveza prema kolegiju ranijih akademskih godina.

2. kolokvij mogu pisati studenti koji na 1. kolokviju ostvare najmanje 40% bodova.

Prijave za kolokvije su obvezne i provodit će se tjedan dana prije kolokvija tijekom predavanja iz Tehničke termodinamike potpisom na prijavnom listu.

U Zagrebu, 05. listopada 2016.

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc. Veljko Filipan

OBAVIJEST za studente koji imaju potpis iz ranijih godina

Studenti koji u indeksu imaju potpis iz kolegija TEHNIČKA TERMODINAMIKA EI iz ranijih akademskih godina dužni su se radi evidencije i prijenosa potpisa javiti predmetnom nastavniku ponedjeljkom u 14,00 sati u velikoj predavaonici MKV19 na Marulićevom trgu 19 ili utorkom u 8,00 sati na Zavodu za termodinamiku strojarstvo i energetiku, Savska cesta 16, najkasnije do 31. listopada 2016.

Prijenosom potpisa ovi studenti više nemaju nikakve obaveze prema kolegiju, no smiju dolaziti na nastavu i pristupiti parcijalnoj provjeri znanja (kolokviju) zajedno sa studentima koji su prvi put upisali kolegij i pod istim uvjetima.

Nakon 31. listopada 2016. potpisi se više neće prenositi.

U Zagrebu, 02. listopada 2016.

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija Tehnička termodinamika EI

Nastava iz kolegija u ak. god. 2016./2017. započinje u ponedjeljak 03.10.2016. u 14,15 sati i održavat će se prema rasporedu u dvorani MKV 19.

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc. Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-EI

Pismeni dio ispita održat će se u četvrtak 15.09.2016. u dvorani S-1 s početkom u 9,00 sati.

Rezultati pismenog ispita i pisanje koncepta usmenog ispita za studente koji zadovolje na pismenom bit će isti dan u 13,00 sati u dvorani S-P. Usmeni ispiti održat će se u 17 sati u dvorani S-0). 

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-EI

Pismeni dio ispita održat će se u utorak 06.09.2016. u dvorani MKV-20 s početkom u 9,00 sati.

Rezultati pismenog ispita isti dan u 16,00 sati u S-1 (odmah nakon toga usmeni za studente koji zadovolje na pismenom). 

Studenti koji idu na komisiju (Obajdin i Podvezanec) pišu koncept usmenog ispita isti dan, tj. u utorak 06.09.2016., u dvorani S-1 s početkom u 13,00 sati, a komisijski usmeni ispit za njih započinje u 14 sati.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-EI

Pismeni dio ispita održat će se u utorak 12.07.2016. u dvorani MKV-19 s početkom u 9,00 sati. Rezultati pismenog ispita isti dan u 13,00 sati u S-1 (odmah nakon toga usmeni za studente koji zadovolje na pismenom). 

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-EI

Pismeni dio ispita održat će se u utorak 28.06.2016. u dvorani MKV-19 s početkom u 9,00 sati. Rezultati pismenog ispita u petak 01.07.2016. u 8,00 sati u S-1 (odmah nakon toga usmeni za studente koji zadovolje na pismenom). 

Studenti koji su oslobođeni pismenog ispita pišu koncept za usmeni dana 28.06.2016. u dvorani MKV-20 s početkom u 9,00 sati. Usmeni razgovor bit će u četvrtak, 30.06.2016. u 12 sati.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS PK

Usmeni ispit za studente koji su oslobođeni pismenog dijela ispita održava se u dvorani S-1 s početkom u 8,00 sati.

Pismeni dio ispita održava se u dvorani MKV-19 s početkom u 9,00 sati.

Predmetni nastavnik:

prof.dr.sc.V.Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT EI

Usmeni ispit za studente koji su oslobođeni pisanog dijela ispita održava se u dvorani S-1 s početkom u 8,00 sati.

Pismeni dio ispita počinje u 9,00 sati, a održava se u dvoranama:

1) MKV-19 za studente s početnim slovima prezimena od A do L i

2) MKV-20 za studente s početnim slovima prezimena od M do Z.

Predmetni nastavnik:

prof.dr.sc.V.Filipan

Rezultati I.kolokvija iz Tehničke termodinamike i analiza kolokvija predviđeni su za 1. sat nastave u ponedjeljak 07.12.2015. 

Zadaće će se moći pregledati pod pauzama.

Predmetni nastavnik:

prof.dr.sc.V.Filipan

I. kolokvij piše se na Marulićevom trgu 20 u MKV-20

Studij EKOINŽENJERSTVO, 3. godina/V. semestar

Kolegij “TEHNIČKA TERMODINAMIKA

Termini kolokvija

Kolokviji iz kolegija “TEHNIČKA TERMODINAMIKA EI” održat će se u dvoranama MKV-19, MKM-19, MKV-20 te po potrebi i S-1 u sljedećim terminima:

1. kolokvij   u    utorak, 01. prosinca 2015. od 17,00 do 19,00 sati

2. kolokvij   u    utorak, 19. siječnja 2016. od 17,00 do 19,00 sati

Točan raspored studenata po dvoranama objavit će se neposredno prije kolokvija.

Za pisanje kolokvija potreban je 1 arak trgovačkog papira (presavinuti A3 format) - košuljica i barem 4 lista papira A4 formata za rješavanje zadataka. Svaki se zadatak rješava na posebnom listu. Na kolokviju se smije koristiti sva raspoloživa literatura (knjige, skripta, bilježnice, zbirke zadataka) pribor za pisanje (olovka, gumica) i kalkulator. Uporaba mobitela u bilo koje svrhe strogo je zabranjena.

1. kolokviju smiju pristupiti svi upisani studenti koji uredno izvršavaju svoje obveze prema kolegiju (sudjeluju u nastavi te izrađuju i na vrijeme predaju domaće zadaće) kao i studenti koji u indeksu imaju preneseni potpis temeljem izvršenja obveza prema kolegiju ranijih akademskih godina. 2.kolokvij mogu pisati studenti koji na 1. kolokviju ostvare najmanje 40% bodova. Prijave za kolokvije su obvezne i provodit će se tjedan dana prije kolokvija tijekom predavanja iz Tehničke termodinamike potpisom na prijavnom listu.

U Zagrebu, 06. listopada 2015.

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc. Veljko Filipan

OBAVIJEST za studente koji imaju potpis iz ranijih godina

Studenti koji u indeksu imaju potpis iz kolegija TEHNIČKA TERMODINAMIKA iz ranijih akademskih godina dužni su se radi evidencije i prenošenja potpisa javiti predmetnom nastavniku ponedjeljkom u 14,00 sati u velikoj predavaonici MKV19 na Marulićevom trgu 19 ili utorkom u 8,00 sati na Zavodu za termodinamiku strojarstvo i energetiku, Savska cesta 16, najkasnije do 31. listopada 2015. Prijenosom potpisa ovi studenti više nemaju nikakve obaveze prema kolegiju, no smiju dolaziti na nastavu i pristupiti parcijalnoj provjeri znanja (kolokviju) zajedno sa studentima koji su prvi put upisali kolegij i pod istim uvjetima.

Nakon 31. listopada 2015. potpisi se više neće prenositi.

U Zagrebu, 30. rujna 2015.

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Ispit iz kolegija TT EI piše se u dvorani MKV-19 s početkom u 9,00 sati.

Predmetni nastavnik:

prof.dr.sc.V.Filipan

Pisani dio ispita održava se u dvorani MKV-20 s početkom u 9,00 sati.

Usmeni ispit za studente koji su oslobođeni pisanog dijela ispita održava se u dvorani S-0 (na Savskoj cesti 16) s početkom u 8,00 sati.

Predmetni nastavnik:

prof.dr.sc.V.Filipan

Pisani dio ispita održava se u dvorani MKV-20 s početkom u 9,00 sati. 

Usmeni ispit za studente koji su oslobođeni pisanog dijela ispita održava se u dvorani S-1 (na Savskoj cesti 16) s početkom u 8,00 sati.

Predmetni nastavnik:

prof.dr.sc.V.Filipan

Poštovani kolege studenti u utorak 23.06. neće biti konzultacija ni potpisa jer sam odsutan s fakulteta. prof.V.Filipan

Raspored studenata na ispitu 15.06.2015.

Pisani dio ispita za studente prema abecedi od A do J (Badrov do Jocić) održava se u dvorani MKV-19 s početkom u 9,00 sati.

Pisani dio ispita za studente prema abecedi od M do Ž (Matanović do Pintar) održava se u dvorani MKV-20 s početkom u 9,00 sati.

Usmeni ispit za studente koji su oslobođeni pisanog dijela ispita(studentica Krivičić) održava se u dvorani S-1 (na Savskoj cesti 16) s početkom u 8,00 sati.

Predmetni nastavnik:

prof.dr.sc.V.Filipan

Raspored studenata kolegija TT EI na ispitu 18.04.2015.

Studenti čija prezimena započinju slovima od A do L pišu ispit u dvorani MKV-19 s početkom u 8,00 sati.

Studenti čija prezimena započinju slovima od M do Ž pišu ispit u dvorani MKV-20 s početkom u 8,00 sati.

Usmeni ispit za studente koji su oslobođeni pisanog dijela ispita održava se u dvorani S-0 s početkom u 8,00 sati.

Predmetni nastavnik:

prof.dr.sc.V.Filipan

Ispit iz Tehničke termodinamike EI za sve prijavljene studente održava se u dvorani S-1 s početkom u 9,00 sati .

Predmetni nastavnik:

prof.dr.sc.V.Filipan

 

Pisani dio ispita održava se u dvorani MKV-19 s početkom u 9,00 sati.

Usmeni ispit za studente koji su oslobođeni pisanog dijela ispita održava se u dvorani S-1 s početkom u 9,00 sati.

Predmetni nastavnik:

prof.dr.sc.V.Filipan

Poštovani studenti kolegija Tehnička termodinamika EI

U skladu s najavom na zadnjem predavanju u ovoj godini

predlažem da nastavu iz kolegija TT-EI održimo i u utorak 13.01.2015. s početkom u 16 sati. Oko svih ostalih detalja dogovorit ćemo se na prvom predavanju u novoj godini u ponedjeljak 12.01.2015.

Koristim priliku da Vam još jednom zaželim čestit Božić, sretnu Novu godinu i uspjehom ispunjenu 2015. godinu.

Predmetni nastavnik:

prof.dr.sc.Veljko Filipan

Rezultati I.kolokvija iz TT EI objavljeni su na web stranici.

Zainteresirani studenti mogu pogledati svoju zadaću u ponedjeljak 15.12. u 13 sati na Zavodu, a detaljne informacije i analiza kolokvija prezentirat će se istoga dana na 1.satu nastave iz TT.

Kako je obećano, uvode se dodatne konzultacije iz kolegija Tehnička termodinamika EI.

Konzultacije se održavaju utorkom od 17 do 18 sati na Savskoj cesti 16/podrum u sobi SP-2. Dežura naša demonstratorica, studentica Maja Kovačić.

U Zagrebu, 14. listopada 2014.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Nastava iz kolegija Tehnička termodinamika u ak. god. 2014./2015. započinje prema rasporedu u ponedjeljak 29.09.2014.

Predmetni nastavnik

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja