Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Završni rad
Šifra: 143480
ECTS: 8.0
Nositelji:
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 120
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ispitivanje fotokatalitičke aktivnosti cirkonijem dopiranog cerijeva(IV) oksida

Ispitat će se fotokatalitička aktivnost uzoraka cirkonijem dopiranog cerijeva(IV) oksida s različitim udjelima cirkonija pripremljenih sintezom sagorijevanjem. Ispitivani fotokatalizatori bit će aktivirani pomoću UV zračenja te će se promatrati njihova aktivnost u procesu razgradnje različitih zagađivala.
Ishodi učenja:
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Upisan : Anorganski nemetalni materijali
Upisan : Karakterizacija materijala
Upisan : Metalni materijali, korozija i zaštita
Upisan : Polimeri i polimerizacijski procesi
Upisan : Struktura i svojstva polimernih materijala
Upisan : Sustav jediničnih operacija
Upisan : Termodinamika i kinetika materijala
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Kemija i inženjerstvo materijala
Termini konzultacija: