Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Tajništvo - dekanat

 

Tajnik Fakulteta

Anita Nikolić Bukvić, dipl. iur.
mobitel: 095 387 2649
telefon: 01 4597 283
e-pošta: anikolic@fkit.hr

Pisarnica

Jelena Lujić - Voditeljica pisarnice
telefon: 01 4597 281
e-pošta: jlujic@fkit.hr

Voditelj ureda dekana

Ivanka Pindrić
mobitel: 095 374 2776
telefon: 01 4597 279
e-pošta: ipindric@fkit.hr

Voditelj kadrovske referade

Narcis Kochansky, dipl. ing.
telefon: 01 4597 284
e-pošta: fkitks@fkit.hr

Voditelj referade Fakultetskog vijeća

Ana Črček
telefon: 01 4597 262
e-pošta: vijece@fkit.hr

Voditelj referade zaštite na radu i zaštite okoliša

Višnja Pavić, mag. ing. bio. proc.
mobitel: 095 905 5916
telefon: 01 4597 295
e-pošta: vpavic@fkit.hr

Ured za međunarodnu suradnju

e-pošta: projects@fkit.hr

Petra Kurajica, mag. oec. - Projektni administrator
telefon: 01 4597 275
e-pošta: petrak@fkit.hr

Ivana Lujić – Administrator
telefon: 01 4597 275
e-pošta: ivanal@fkit.hr

Administratori informacijske infrastrukture

Igor Horaček, ing.
mobitel: 091 722 0837
e-pošta: igor@fkit.hr

Branko Zorko, ing.
mobitel: 095 735 7356
telefon: 01 4597 264
e-pošta: bzorko@fkit.hr

Dostavljač

Zdravko Ivošević

 


Studentska referada

(radno vrijeme za studente 9-11 h i 13-15 h)

telefon: 01 4597 261
telefon: 01 4597 278

Preddiplomski i diplomski studiji

e-pošta: studref@fkit.hr

Doktorski studij

e-pošta: pds@fkit.hr

 

Tihana Popović, dipl. ing. - Voditeljica referade preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija
mobitel: 098 176 5573
e-pošta: tpopovic@fkit.hr

Jasna Majcen
e-pošta: jmajcen@fkit.hr

Nataša Štefok
e-pošta: nstefok@fkit.hr

Elizabeta Šlezak
e-pošta: eslezak@fkit.hr

 


Računovodstvo

Šef računovodstva

Ljubica Vrdoljak, dipl. oec.
mobitel: 091 1576 102
telefon: 01 4597 276
e-pošta: vrdoljak@fkit.hr
 

Robertina Keranović
telefon: 01 4597 277
e-pošta: rkeranov@fkit.hr

Andrea Hajduk, mag. oec.
telefon: 01 4597 298
e-pošta: ahajduk@fkit.hr

Katarina Laušin, mag. oec.
telefon: 01 4597 255
e-pošta: lausin@fkit.hr

Ljerka Jelavić, oec.
telefon: 01 4597 298
e-pošta: jelavic@fkit.hr

 


Tehničke i pomoćne službe

Voditelj

Nenad Črček, ing.
mobitel: 095 390 3634
telefon: 01 4597 264
e-pošta: ncrcek@fkit.hr

 

Porta

Samir Mahić
Josip Šibist

telefon: 01 4597 111; 222
 

Spremačice

Zlata Borović
Snježana Granđa
Vesna Habulin
Renata Hrupački
Nevenka Jurić
Mirjana Makarun
Mirjana Marčenić
Nikolina Marić Tutić
Jasna Šibist
Jadranka Škreblin
Marina Tandarić
Božica Židanić

 

Ložači

Branimir Knežević
Marijan Planinić