Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Tajništvo - dekanat

 

Tajnik Fakulteta

Anita Nikolić Bukvić, dipl. iur.
telefon: 01 4597 283
email: anikolic@fkit.hr

Voditelj ureda dekana i tajnika

Ivanka Pindrić
telefon: 01 4597 279

Voditeljica kadrovske referade

email: fkitks@fkit.hr
Narcis Kochansky, dipl. ing.
telefon: 01 4597 284

Voditeljica referade Fakultetskog vijeća

email: vijece@fkit.hr
Ana Črček
telefon: 01 4597 262

Ured za međunarodnu suradnju

email: projects@fkit.hr

Dr. sc. Vesna Gabelica Marković - Voditeljica ureda
telefon: 01 4597 275

Petra Kurajica, mag. oec. - Projektni administrator
telefon: 01 4597 275

Ivana Lujić – Administrator
telefon: 01 4597 275

Administratori informacijske infrastrukture

Igor Horaček, ing.
email: igor@fkit.hr

Branko Zorko, ing.
email: bzorko@fkit.hr

Pisarnica

Jelena Lujić - Voditeljica pisarnice
telefon: 01 4597 281

Dostavljač

Zdravko Ivošević


Studentska referada

(radno vrijeme za studente 9-11h i 13-15h)

Preddiplomski i diplomski studij

email: studref@fkit.hr

Tihana Popović, dipl. ing. - Voditeljica referade preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija
Jasna Majcen
Nataša Štefok
telefon: 01 4597 261

Poslijediplomski studij

Elizabeta Šlezak
telefon: 01 4597 278


Računovodstvo

Voditeljica računovodstva

Ljubica Vrdoljak, dipl. oec.
telefon: 01 4597 276

Robertina Keranović
Andrea Hajduk, mag. oec.
Katarina Laušin, mag. oec.
Ljerka Jelavić, oec.


Tehničke i pomoćne službe

Voditelj

Mladen Stipčić
 

Porta

Samir Mahić
Josip Šibist

 

Spremačice

Zlata Borović
Lea Dananić
Snježana Granđa
Vesna Habulin
Štefica Hrestak
Renata Hrupački
Mirjana Makarun
Mirjana Marčenić
Zora Šantolić
Jasna Šibist
Jadranka Škreblin
Marina Tandarić
Nikolina Marić Tutić
Božica Židanić

 

Ložači

Branimir Knežević
Marijan Planinić