Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Upis akademske godine

Za studente koji se upisuju:

 • drugi put na 1. godinu prijediplomskog ili diplomskog studija
 • prvi ili drugi put na 2. godinu prijediplomskog ili diplomskog studija
 • prvi ili drugi put na 3. godinu prijediplomskog studija

Upisi u ak. god. 2023./2024. obavljat će se isključivo putem web portala Studomat u periodu od 20. do 27. rujna 2023.

Nakon obavljenog upisa preko studomata, student je obavezan:

 1. DOSTAVITI POTVRDU O UPLATI TROŠKA UPISA isključivo putem FKIT-ove mobilne aplikacije e-Referada.
  Kako?
  Potrebno je preuzeti mobilnu aplikaciju FKIT, otvoriti modul Pitaj FKIT te kliknuti na „MOJI UPITI“. Za naslov upita treba staviti „Upis - 2023./2024. – Ime i Prezime“, napisati poruku i pod ostale dokumente priložiti potvrdu o uplati.
  Trošak upisa studenta iznosi 15,00 Eura i uplaćuje se na žiro račun Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije IBAN: HR7223600001101338626 s naznakom „Upis u ak. g. 2023./2024.“. U rubrici „poziv na broj“ upisuje se OIB studenta.
 2. PROVJERITI UPIS GODINE NA STUDOMATU pod: Upisane godine i predmeti - 2023./2024.

U slučaju problema i dodatnih pitanja javiti se isključivo preko mobilne aplikacije e-Referada, modul: Pitaj FKIT-Moji upiti.