Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Prijelaz s drugih sveučilišnih studija na Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta

Prijelaz na prijediplomski studij Fakulteta moguć je s drugih stručnih ili sveučilišnih studija unutar Sveučilišta u Zagrebu ili drugih Sveučilišta. Pravo na prijelaz imaju studenti koji na trenutno upisanom fakultetu imaju upisanu višu nastavnu godinu ili su stekli pravo na upis više nastavne godine. Studenti koji prelaze na prijediplomski studij plaćaju maksimalni iznos participacije u godini u kojoj prelaze na Fakultet, a pri upisu narednih akademskih godina model izračuna participacije za takvog studenta – prijelaznika jednak je kao za sve studente, odnosno izračun se provodi u skladu s važećim modelom izračuna participacija.

Prijelaz se može izvršiti samo u redovitom upisnom roku u akademsku godinu, u mjesecu rujnu. Zamolbe za prijelaz s drugog visokog učilišta predaju se od 1. 9. do 15. 9. 2023. godine

u Studentskoj referadi Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu ili se šalju poštom na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Marulićev trg 19, 10 000 Zagreb.

Student koji prelazi na Fakultet s drugog fakulteta dužan je predati u Studentsku referadu Fakulteta:

  • Zamolbu za prelazak Molba
  • ovjereni prijepis ocjena s naznačenom upisanom nastavnom godinom;
  • ovjereni nastavni plan i program za predmete koji su položeni na fakultetu s kojeg student dolazi;
  • dokaz o uplati troška prijelaza u iznosu od 30,00 kuna na žiro račun Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu IBAN: HR7223600001101338626 s naznakom «troškovi prijelaza». U rubrici «poziv na broj» upisuje se OIB pristupnika.

Zamolbu studenta rješava prodekanica za nastavu. Odgovorom na zamolbu kojim se dozvoljava prijelaz, prodekanica za nastavu će, u dogovoru s predmetnim nastavnikom odlučiti koji se ispiti, položeni na drugom fakultetu, priznaju studentu na Fakultetu i odobriti mu upis.

Studentu kome se odobri prijelaz na Fakultet priznat će se položeni ispiti čiji nastavni programi odgovaraju nastavnim programima predmeta na Fakultetu.

Student prijelaznik mora se upisati do završetka upisnog roka odnosno u roku osam dana nakon odobrenja prelaska.