Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Prva stručna konferencija pod nazivom Klimatski neutralne tehnologije  će se održati u okviru projekta STEM Škola u prirodi od 8. do 10. veljače 2023. na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, velika predavaonica Vladimir Prelog, Marulićev trg 20, Zagreb.

Organizatori konferencije: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb.

Organizacijski odbor:  Prof. dr. sc. Tatjana Gazivoda Kraljević (predsjednica)
                                                    Prof. dr. sc. Marijana Hranjec
                                                    Prof. dr. sc. Hrvoje Kušić
                                                    Prof. dr. sc. Tomislav Bolanča
                                                    Nina Tenjer, mag.nov.
                                                    Mirko Martinuš, mag. ing. agr.

 

Prva stručna konferencija Klimatski neutralne tehnologije će se održati u okviru projekta STEM Škola u prirodi kojeg provodi Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb uz partnerstvo Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda (ESF) u sklopu poziva „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za popularizaciju STEM-a“ (UP.04.2.1.10) u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.“ Nakon predavanja koja će održati uvaženi stručnjaci i sveučilišni profesori u okviru konferencije bit će održane i radionice za djecu u svrhu populariziracije STEM područja.

Cilj projekta je popularizirati znanost i STEM područje među djecom i općom populacijom, Razumijevanje prirodnih znanosti i tehnologije ključni je čimbenik pripremljenosti mladih ljudi za budući život u modernom društvu u kojem prirodne znanosti i tehnologija imaju sve važniju ulogu, a njihovo razumijevanje značajno doprinosi privatnom, društvenom i kulturnom životu svih ljudi. Ciljevi projekta STEM Škola u prirodi su višestruki, a ogledaju se u unaprijeđenu kapaciteta Gradskog društva Crvenog križa Zagreb za provedbu programa u području popularizacije STEM – a, kao i unaprijeđenu suradnju GDCK – a i FKIT – a kao visokoobrazovne institucije u STEM području te u povećanju broja aktivnosti kojima se popularizira STEM kroz edukacijske sadržaje GDCK –a s naglaskom na djecu i mlade.

Kotizacija: Sudjelovanje na stručnoj konferenciji je besplatno, odnosno financirano iz sredstava projekta STEM Škola u prirodi.

Ukupna vrijednost projekta 2.297.463,02 HRK (304.925,75 EUR) (UP.04.2.1.10) ) je financirana od strane  Europske unije u sklopu Europskog socijalnog fonda.

Registracija sudionika 8:30-9 h, predvorje dvorane Vladimir Prelog, Trg Marka Marulića 20.

Program konferencije

Knjiga sažetaka

Prijava za konferenciju

           

Autor: Branko Zorko
Popis obavijesti