Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Vanjski suradnici

Docent

doc. dr. sc. Ivona Nuić

     

doc. dr. sc. Domagoj Šatović

     

Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

Davor Margetić, dr. sc.

     

Ivo Piantanida, dr. sc.

     

Naslovni docent

Mario Lovrić, doc. dr. sc.

     

Naslovni redoviti profesor

Ernest Meštrović, prof. dr. sc.

  Email    

Profesor emeritus

Simon Mensah Ametamey, prof. dr. sc.

     

Redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Gordan Lauc

     

prof. dr. sc. Predrag Novak

  Email    

prof. dr. sc. Saša Omanović

  Email    

prof. dr. sc. Mira Petrović

  Email    

prof. dr. sc. Jadranka Travaš Sejdić

  Email    

prof. dr. sc. Sanda Vladimir-Knežević

     

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Lidija Ćurković

  Email    

prof. dr. sc. Matko Erceg

     

prof. dr. sc. Tatjana Haramina

  Email    

prof. dr. sc. Jasminka Karoglan Kontić

  Email    

prof. dr. sc. Goran Klobučar

  Email    

prof. dr. sc. Tibela Landeka Dragičević

  Email    

prof. dr. sc. Davor Ljubas

     

prof. dr. sc. Budimir Mijović

  Email    

prof. dr. sc. Ingrid Milošev

  Email    

prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić

  Email    

prof. dr. sc. Petar Pervan

  Email     4698844

prof. dr. sc. Nataša Stipanelov-Vrandečić

     

prof. dr. sc. Mojca Škerget

     

prof. dr. sc. Ivančica Ternjej

  Email    

prof. dr. sc. Marina Trgo

     

prof. dr. sc. Ladislav Vrsalović

     

prof. dr. sc. Nediljka Vukojević-Medvidović

     

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Marijo Buzuk

     

izv. prof. dr. sc. Walter Gossler

     

izv. prof. dr. sc. Jasna Maršić Lučić

  Email    

izv. prof. dr. sc. Ana Pilipović

     

izv. prof. dr. sc. Ante Prkić

     

izv. prof. dr. sc. Ivana Smoljko

     

izv. prof. dr. sc. Mario Šiljeg

  Email    

izv. prof. dr. sc. Inga Urlić

  Email    

izv. prof. dr. sc. Rebeka Danijela Vlahov Golomejić

     

Docent

doc. dr. sc. Damir Barbir

     

doc. dr. sc. Maja Bival Štefan

     

doc. dr. sc. Maša Buljac

     

doc. dr. sc. Vjeran Gomzi

     

doc. dr. sc. Ana Jurinjak Tušek

     

doc. dr. sc. Mario Nikola Mužek

     

doc. dr. sc. Dubravko Pavoković

  Email    

doc. dr. sc. Sanja Perinović Jozić

     

doc. dr. sc. Mirela Samardžić

  Email    

doc. dr. sc. Marijana Serdar

     

doc. dr. sc. Denis Stanić

     

doc. dr. sc. Kristina Starčević

  Email    

doc. dr. sc. Marin Ugrina

     

doc. dr. sc. Davor Valinger

     

Viši predavač

Biserka Tkalčec, v. pred. dr. sc.

  Email    

Poslijedoktorand

Ema Horak, dr. sc.

  Email    

Znanstveni savjetnik

Irena Ciglenečki-Jušić, dr. sc.

     

Andreja Gajović, dr. sc.

     

Marijan Gotić, dr. sc.

  Email    

Ivan Halasz, dr. sc.

     

Ivanka Jerić, dr. sc.

     

Goran Kragol, dr. sc.

     

Damir Kralj, dr. sc.

  Email    

Goran Štefanić, dr. sc.

     

Viši znanstveni suradnik

Danijela Barić, dr. sc.

     

Nikola Biliškov, dr. sc.

     

Maja Dutour Sikirić, dr. sc.

  Email    

Zoran Glasovac, dr. sc.

  Email    

Tanja Jurkin, dr. sc.

     

Srećko Kirin, dr. sc.

     

Jelena Knežević, dr. sc.

     

Maja Majeric Elenkov, dr. sc.

     

Ana Palčić, dr. sc.

     

Irina Pucić, dr. sc.

     

Suzana Šegota, dr. sc.

  Email    

Znanstveni suradnik

Marija Alešković, dr. sc.

     

Maja Fabulić- Ruszkowski, dr. sc.

  Email    

Sanja Frka Milosavljević, dr. sc.

  Email    

Ranka Godec, dr. sc.

     

Željko Grahek, dr. sc.

  Email    

Martina Hrkovac, dr. sc.

  Email    

Franjo Jović, dr. sc.

     

Darija Jurašin, dr. sc.

     

Jerome Le Cunff, dr. art.

  Email    

Sanja Matečić Mušanić, dr. sc.

     

Tea Mihelj Josipović, dr. sc.

     

Luka Pavić, dr. sc.

     

Marinko Petrović, dr. sc.

  Email    

Davor Ristić, dr. sc.

     

Matthew (David) Steinberg, dr. sc.

     

Mark Žic, dr. sc.

  Email    

Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

Mira Ristić, dr. sc.

  Email    

Tvrtko Smital, dr. sc.

     

Naslovni docent

Mile Ivanda, doc. dr. sc.

  Email    

Stjepko Krehula, doc. dr. sc.

  Email    

Naslovni izvanredni profesor

Nikola Basarić, izv. prof. dr. sc.

  Email    

Gordana Pehnec, izv. prof. dr. sc.

  Email    

OSTALI

Krešo Mihaljević, dr. sc.

     

Jelena Parlov Vuković, dr. sc.

     

Irena Zrinski Antonac, dr. sc.

  Email    

Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Predmeti na zavodu

Pogledajte popis predmeta.