Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Arhiva projekata

 

 

 

Projekti Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)

VODITELJ PROJEKTA
NAZIV PROJEKTA
Trajanje / djelomično financiranje

Ana Lončarić Božić
Modularni uređaj za obradu otpadnih voda
2016.–2017.

 

Z-Projekti financirani od MZOS, RH, 2007.–2013.

ŠIFRA
VODITELJ PROJEKTA
NAZIV PROJEKTA
Znanstveno područje/Polje

125-0000000-1970
Lucija Foglar
Primjena biološke imobilizacije za uklanjanje nitrata iz površinskih voda
Tehničke znanosti / Kemijsko inženjerstvo

125-0821504-1976
Zlata Hrnjak-Murgić
Istraživanje, razvoj i ocjena polimernih kompozita za primjenu u građevinarstvu
Tehničke znanosti / Kemijsko inženjerstvo

125-0000000-3210
Stjepan Milardović
Razvoj novih senzora za mjerenje bioloških važnih analita
Prirodne znanosti / Kemija

125-0000000-3210
Ivana Steinberg
Kemijski senzori s luminiscentnm poluvodickim nanokristalima (Quantum Dots)
Prirodne znanosti / Kemija

125-0822161-2982
Sanja Martinez
Inhibicija korozije prirodnim spojevima: od molekulskih modela do primjene
Tehničke znanosti / Kemijsko inženjerstvo

125-0982464-1356
Grace Karminski-Zamola / Marijana Hranjec
Novi heterocikli kao antitumorski i antivirusni ("pametni") lijekovi
Prirodne znanosti / Kemija

125-0982464-2922
Mladen Mintas
Razvoj novih prolijekova i lijekova protiv virusa i raka
Prirodne znanosti / Kemija

125-0982464-2925
Silvana Raić-Malić
Razvoj i primjena novih molekula u pozitronemisijskoj tomografiji (PET)
Prirodne znanosti / Kemija

125-0982904-2923
Mirjana Metikoš-Huković
Novi materijali i katalizatori za održive tehnologije
Prirodne znanosti / Kemija

125-0982933-2926
Marija Šindler / Irena Škorić
Heteropolicikli, strukturne osnove za bioaktivne spojeve. Sinteza i fotokemija.
Prirodne znanosti / Kemija

125-1251963-1964
Nenad Bolf
Softverski senzori i analizatori za motrenje i vođenje procesa.
Tehničke znanosti / Kemijsko inženjerstvo

125-1251963-1968
Felicita Briški
Aerobno kompostiranje čvrstog otpada u reaktorskom sustavu
Tehničke znanosti / Kemijsko inženjerstvo

125-1251963-1972
Antun Glasnović
Procesna svojstva disperznih sustava
Tehničke znanosti / Kemijsko inženjerstvo

125-1251963-1974
Zoran Gomzi / Vesna Tomašić
Analiza i modeliranje kemijskih reaktora
Tehničke znanosti / Kemijsko inženjerstvo

125-1251963-1980
Ante Jukić
Optimiranje svojstava kopolimera u procesima usmjerenih radikalskih polimerizacija
Tehničke znanosti / Kemijsko inženjerstvo

125-1251963-2573
Stanka Zrnčević
Primjena katalize u zaštiti okoliša
Tehničke znanosti / Kemijsko inženjerstvo

125-1251963-2580
Katica Sertić-Bionda
Napredni procesi odsumporavanja ugljikovodičnih goriva
Tehničke znanosti / Kemijsko inženjerstvo

125-1252086-2793
Đurđa Vasić-Rački
Biokatalizatori i biotransformacije
Biotehničke znanosti / Biotehnologija

125-1252970-2981
Stanislav Kurajica
Keramički nanokompoziti dobiveni sol-gel postupkom
Tehničke znanosti / Kemijsko inženjerstvo

125-1252970-2983
Tomislav Matusinović / Juraj Šipušić
Razvoj modela procesa hidratacije
Tehničke znanosti / Kemijsko inženjerstvo

125-1252970-3005
Hrvoje Ivanković
Biokeramički, polimerni i kompozitni nanostrukturirani materijali
Tehničke znanosti / Kemijsko inženjerstvo

125-1252971-2575
Mirela Leskovac
Inženjerstvo površina i međupovršina nanočestica u adhezijskim nanomaterijalima
Tehničke znanosti / Kemijsko inženjerstvo

125-1252971-2578
Vesna Rek / Emi Govorčin Bajsić
Modifikacija i stabilnost višefaznih polimernih sustava
Tehničke znanosti / Kemijsko inženjerstvo

125-1252971-2868
Vesna Volovšek
Vibracijska dinamika i struktura multifunkcionalnih polimernih sustava
Prirodne znanosti / Fizika

125-1252971-3033
Jasenka Jelenčić
Razvoj inovativnih višefunkcionalnih polimernih mješavina
Tehničke znanosti / Kemijsko inženjerstvo

125-1252973-2572
Ema Lisac / Helena Otmačić Ćurković
Novi netoksični inhibitori korozije metala
Tehničke znanosti / Kemijsko inženjerstvo

125-1252973-2576
Zoran Mandić
Temeljna i primijenjena istraživanja vodljivih polimera
Tehničke znanosti / Kemijsko inženjerstvo

125-1253008-1350
Sandra Babić
Razvoj naprednih analitičkih metoda za određivanje farmaceutika u okolišu
Prirodne znanosti / Kemija

125-1253008-2571
Laszlo Sipos
Pročišćavanje i stabilizacija vode u velikim vodoopskrbnim sustavima
Tehničke znanosti / Kemijsko inženjerstvo

125-1253008-3009
Krešimir Košutić
Membranski i adsorpcijski postupci otklanjanja organskih tvari pri obradbi
voda

125-1253092-1981
Natalija Koprivanac
Obrada otpadnih voda naprednim oksidacijskim tehnologijama
Tehničke znanosti / Kemijsko inženjerstvo

125-1253092-3004
Štefica Cerjan-Stefanović / Tomislav Bolanča
Procesi ionske izmjene u sustavu kvalitete industrijskih voda
Tehničke znanosti / Kemijsko inženjerstvo

125-1951390-3000
Rajka Budin / Alka Mihelić-Bogdanić
Sniženje specifične potrošnje energije u industrijskim procesima
Tehničke znanosti / Kemijsko inženjerstvo

125-2120898-3148
Marija Kaštelan-Macan
Hrvatsko nazivlje u analitičkoj kemiji
Humanističke znanosti / Filologija

 

Znanstveni projekti MZOŠ, 2002.–2006.

ŠIFRA
GLAVNI ISTRAŽIVAČ
NAZIV PROJEKTA
Znanstveno područje

0125001
Stanka Zrnčević
Kataliza u zaštiti okoliša
Tehničke znanosti

0125002
Tomislav Matusinović
Razvoj modela procesa hidratacije
Tehničke znanosti

0125003
Mladen Mintas
Razvoj novih terapijskih i dijagnostičkih supstancija za gensku terapiju raka
Prirodne znanosti

0125004
Marija Šindler
Sintetska, fotokemijska i strukturna istraživanja heterocikličkih spojeva
Prirodne znanosti

0125005
Grace Karminski-Zamola
Novi heterocikli; sinteza, antitumorsko i antiinfektivno djelovanje
Prirodne znanosti

0125007
Vesna Volovšek
Fizikalna svojstva djelomično uređenih molekulskih sustava
Prirodne znanosti

0125009
Rajka Budin
Unapređenje energetske učinkovitosti u industriji
Tehničke znanosti

0125010
Ljerka Duić
Elektrokemijska istraživanja vodljivih polimera
Tehničke znanosti

0125011
Mirjana Metikoš-Huković
Novi materijali i katalizatori za održive tehnologije
Prirodne znanosti

0125012
Ema Stupnišek-Lisac
Novi netoksični inhibitori korozije metala
Tehničke znanosti

0125013
Vera Kovačević
Mikrokompoziti, nanokompoziti i polimerne mješavine punjene česticama
Tehničke znanosti

0125014
Sanja Martinez
Eksperimentalno istraživanje i matematički modeli sustava zaštite od korozije
Tehničke znanosti

0125016
Štefica Cerjan-Stefanović
Ionska izmjena i membranski procesi u obradi voda kemijske industrije
Tehničke znanosti

0125017
Laszlo Sipos
Razvoj i istraživanje složenih postupaka pročišćavanja voda
Tehničke znanosti

0125018
Natalija Koprivanac
Napredni oksidacijski procesi za smanjenje otpada organske kemijske industrije
Tehničke znanosti

0125019
Helena Jasna Mencer
Novi materijali za posebne namjene
Tehničke znanosti

0125020
Zvonimir Janović
Procesi radikalskih polimerizacija
Tehničke znanosti

0125021
Đurđa Vasić-Rački
Biokatalizatori i biotransformacije
Biotehničke znanosti

0125053
Željko Bajza
Poboljšanje ekoloških parametara pri proizvodnji kože
Tehničke znanosti

0125054
Stjepan Milardović
Razvoj biosenzora i metode mjerenja antioksidativnog statusa krvi
Prirodne znanosti

0125055
Marija Kaštelan-Macan
Kemometrijska optimizacija i procjena separacijskih parametara
Prirodne znanosti

0125058
Katica Sertić-Bionda
Tekućinska naftna goriva poboljšanih ekoloških značajki
Tehničke znanosti

0125059
Vesna Rek
Modificiranje i stabilnost višefaznih polimernih sustava
Tehničke znanosti

0125060
Antun Glasnović
Procesna svojstva disperznih sustava
Tehničke znanosti

 

Znanstveni projekti MZOŠ, 1996.–2002.

ŠIFRA
GLAVNI ISTRAŽIVAČ
NAZIV PROJEKTA
Znanstveno područje

125001
Stanka Zrnčević
Održive tehnologije
Tehničke znanosti

125002
Tomislav Matusinović
Brzovezujući hidroizolacijski silikatni materijali
Tehničke znanosti

125003
Mladen Mintas
Sinteza-struktura-antivirusna i antitumorska ispitivanja
Prirodne znanosti

125004
Marija Šindler
Kemija i fotokemija heterocikla; Sintoni za lijekove
Prirodne znanosti

125005
Grace Karminski-Zamola
Sinteza nenukleozidnih heterocikla za tretman HIV-a
Prirodne znanosti

125006
Branko Kunst
Organske tvari u vodama i novi postupci njihova uklanjanja
Tehničke znanosti

125007
Vesna Volovšek
Dinamika i struktura djelomično uređenih molekulskih sustava
Prirodne znanosti

125009
Rajka Budin
Povišenje energetske učinkovitosti industrijskih procesa
Tehničke znanosti

125010
Ljerka Duić
Elektrokemijska istraživanja vodljivih polimera
Tehničke znanosti

125011
Mirjana Metikoš-Huković
Novi materijali i katalizatori za visoke tehnologije
Prirodne znanosti

125012
Ema Stupnišek-Lisac
Novi netoksični inhibitori korozije metala
Tehničke znanosti

125013
Jasenka Jelenčić
Degradacija, stabilizacija i modifikacija polimernih sustava
Tehničke znanosti

125014
Ivica Štern
Metoda za ocjenu sustava zaštite od korozije
Tehničke znanosti

125016
Štefica Cerjan-Stefanović
Ionski izmjenjivači u zaštiti voda kemijske industrije
Tehničke znanosti

125017
Laszlo Sipos
Razvoj malih uredjaja za pripravu vode za piće
Tehničke znanosti

125018
Natalija Koprivanac
Rješavanje zaštite okoliša pri proizvodnji boja i pigmenata
Tehničke znanosti

125019
Helena Jasna Mencer
Novi materijali za posebne namjene
Tehničke znanosti

125020
Zvonimir Janović
Funkcionalni monomeri i polimeri
Tehničke znanosti

125021
Đurđa Vasić-Rački
Biotransformacije/bioreaktori
Biotehničke znanosti

125022
Felicita Briški
Biološko uklanjanje humusnih tvari iz prirodnih voda
Tehničke znanosti

125023
Juraj Božičević
Inteligentno motrenje i vođenje procesa
Tehničke znanosti

125053
Željko Bajza
Poboljšanje ekoloških parametara pri proizvodnji kože
Tehničke znanosti