Opcije pristupačnosti Pristupačnost
OBZOR 2020 (HORIZON 2020)

 

Program OBZOR 2020 nudi financiranje projekata u okviru sljedećih prioriteta:

 • Izvrsna znanost
 • Industrijsko vodstvo
 • Društveni izazovi

 

Izvrsna znanost teži povećanju izvrsnosti europskog znanstvenog potencijala, osiguravanju kontinuiranog priljeva vrhunskih svjetskih istraživača u Europu i omogućavanju pristupa vrhunskoj istraživačkoj infrastrukturi. Prvom prioritetu dodijeljeno je 32 % ukupnog proračuna za Obzor 2020 koji iznosi oko 70 milijardi EUR.

Aktivnosti u okviru ovog prioriteta su:

 • Aktivnost Europsko istraživačko vijeće podržava vrhunske istraživače i njihove radne grupe u pionirskim istraživačkim projektima visoke kvalitete.
 • Aktivnost Buduće i tehnologije u nastajanju financira suradničke istraživačke projekte koji će otvoriti nova i obećavajuća područja istraživanja.
 • Aktivnost Marie Sklodowska-Curie akcije omogućavanju istraživačima usvajanje znanja i vještina u vrhunskim istraživačkim grupama uz uvjet mobilnosti usmjerene na razvoj istraživačke karijere.
 • Aktivnost Istraživačke infrastrukture osigurava da se istraživačima iz europskog istraživačkog prostora i onima izvan njega omogući pristup vrhunskoj istraživačkoj infrastrukturi unutar Europe.

Industrijsko vodstvo podupire inovacijske aktivnosti u malim i srednjim poduzećima i osigurava pristup fondovima za rizično financiranje istraživanja i razvoja.

Aktivnosti u okviru prioriteta su:

 • Promoviraju se tzv. „omogućavajuće i industrijske tehnologije, odnosno ojačava se industrijska konkurentnost u IT-sektoru, svemirskoj tehnologiji i u ključnim razvojnim tehnologijama: nanotehnologiji, mikro-nanoelektronici, fotonici, naprednim materijalima, biotehnologiji i naprednim proizvodnim sustavima i preradi.
 • Podupiru se mehanizmi rizičnog financiranja razvoja novih tehnologija.
 • Podupiru se inovacijske aktivnosti u malim i srednjim poduzećima.

 

Društveni izazovi podupiru različite aktivnosti, od istraživanja pa sve do tržišta s naglaskom na inovacije u najširem smislu, kao što su pilot i demonstracijski projekti, podrška za javnu nabavu, društvene inovacije i drugi oblici inovacija, te uspostavljanje veza s aktivnostima europskih inovacijskih partnerstava.

Aktivnosti u okviru prioriteta su:

 • Zdravlje, demografske promjene i kvaliteta života.
 • Sigurnost hrane, održiva poljoprivreda i šumarstvo, istraživanje mora, pomorstva i unutarnjih voda i bioekonomija.
 • Sigurna, čista i učinkovita energija.
 • Pametan, zeleni i integrirani promet.
 • Klimatska aktivnost, okoliš, učinkovitost resursa i sirovine.
 • Europa u promjenjivom svijetu – uključiva inovativna i promišljena društva.
 • Sigurna društva.

 

Poveznice:

Hrvatske službene stranice programa OBZOR 2020

Europske službene stranice programa HORIZON 2020